Sprawy rodzinne

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sądzie rodzinnym?

Osoba małoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 roku życia, może być świadkiem w sądzie rodzinnym. Jednak sprawy muszą dotyczyć samych zainteresowanych. Mowa tutaj o rozwodach i podziale opieki. Częstą praktyką jest, że dzieci są przesłuchiwane, a ich zdanie jest brane pod uwagę przy wydaniu wyroku. Jednak należy przy tym pamiętać, że każdy sędzia na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro osoby małoletniej.

Czytaj więcej

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – zmiany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Sytuacja dzieci, których rodzice się rozwiedli, jest nieraz bardzo skomplikowana. W prawie istnieje wiele regulacji dotyczących życia samego dziecka, które nieraz mają na nie niestety negatywny wpływ. Do niedawna tak właśnie wyglądała kwestia regulacji dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem. Wzbudzała ona wiele kontrowersji i nie była należycie przestrzegana, co wiązało się z niezbyt sprawiedliwymi konsekwencjami. Co się zmieniło, jaka jest obecnie kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem i o jakim stanie rzeczy zadecydował Trybunał Konstytucyjny?

Czytaj więcej

Rodzaje ograniczeń władzy rodzicielskiej w Polsce

Kiedy dziecko jest zaniedbane bądź wykazuje rażące odchylenia od poprawnych zachowań, należy interweniować do odpowiednich służb, aby te rozpoczęły postępowanie weryfikacyjne. W zależności od skali problemu istnieją różne formy pomocy: od nadzoru instytucji pomocowych po ograniczenie, a nawet pozbawienie praw rodzicielskich.

Czytaj więcej

Alkoholizm a ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli w sprawie sądu rodzinnego pojawia się kwestia uzależnienia alkoholowego u jednego z rodziców, musi być ona bezdyskusyjnie brana pod uwagę. Gdy nałóg rodzica może godzić w dobro dziecka, uzależniony może utracić władzę rodzicielską, a także uzyskać kontrolę sądową w trakcie kontaktów z dzieckiem.

Czytaj więcej

Na czym polega egzekucja kontaktów z dzieckiem?

Rodzice mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem niezależnie od władzy rodzicielskiej. Zgodnie z prawem osoby po rozwodzie, nawet jeśli nie utrzymują wzajemnych relacji, muszą zagwarantować dziecku możliwość kontaktu z każdym rodzicem, bez względu na to, które z nich uzyskało sądownie prawo do opieki. Dotyczy to przede wszystkim przebywania z dzieckiem podczas odwiedzin, spotkań, wyjazdów poza miejsce jego stałego pobytu, a także bezpośredniego porozumiewania się, np. poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.