Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

Ustalając wysokość alimentów, sąd zawsze bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby dziecka! Doświadczenia życiowe pokazują jednak, że im dziecko starsze, tym droższe jest jego utrzymanie.

Potrzeby dorastającego dziecka zwiększają się wraz z wiekiem, co dotyczy bezpośrednio również domowego budżetu. Z roku na rok wydatki niezbędne na ich zaspokojenie również mogą sukcesywnie się zwiększać. Alimenty, które z powodzeniem wystarczały na utrzymanie przedszkolaka, mogą być zdecydowanie niewystarczające dla nastolatka. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo do tego, aby starać się o podwyższenie alimentów. Dotyczy to również sytuacji, w których doszło np. do pogorszenia stanu zdrowia dziecka, więc dochodzą wydatki na jego leczenie czy rehabilitację.

Warto przy tym od razu podkreślić, że podwyższenie alimentów jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, jednak nie zawsze taka sprawa gwarantuje ci pewną wygraną. Nasza kancelaria adwokacka ze Szczecina specjalizuje się w tego typu sprawach, zapewniając nie tylko fachowe doradztwo, ale również kompleksową obsługę przed i po złożeniu pozwu do sądu.

Kiedy można wystąpić o podwyższenie alimentów?

Wysokość alimentów określana jest przez sąd adekwatnie do potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodziców. Nie jest ona jednak wyznaczona raz na zawsze, dlatego też z czasem można ubiegać się o zmianę pierwotnych ustaleń.

Zanim przejdziemy do kolejnych etapów naszych rozważań, skupimy się jeszcze na zwrocie możliwości zarobkowe” rodziców. Jak widać, wysokość alimentów określana jest nie od rzeczywistych „zarobków”, lecz właśnie „możliwości zarobkowych”. Oznacza to, że o wyższe alimenty można wystąpić nie tylko wtedy, gdy jeden z rodziców otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną, ale nawet wówczas, gdy ma on realne możliwości na zwiększenie swoich dochodów. Jest to spowodowane tym, że zdarzają się przypadki, w których rodzice celowo nie zwiększają swoich zysków właśnie z obawy o podwyższenie alimentów.

Oczywiście wnioskując o podwyższenie alimentów, należy posiadać stosowne podstawy. Najważniejsze (a jednocześnie najczęściej występujące) uzasadnienia to:

  • rosnące z wiekiem potrzeby dziecka, np. zaczyna ono swoją edukację szkolną, zatem potrzebuje podręczników, pomocy szkolnych, ubrań itd.,
  • dziecko zachorowało i wymaga stosownego leczenia, rehabilitacji, konsultacji lekarskich, wyjazdów zdrowotnych itd.,
  • z powodów zdrowotnych dziecko musi stosować specjalną dietę, a więc zwiększają się wydatki przeznaczone na żywność,
  • sytuacja rodzica płacącego alimenty znacząco się poprawia, dlatego może on zwiększyć swoje wydatki na dziecko.

Jak ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Aby dochodzić podwyższenia alimentów, należy skierować pozew do sądu. Można go złożyć w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka rodzic płacący alimenty lub w miejscu zamieszkania dziecka. Sąd rejonowy w Polsce rozpatruje takie sprawy, nawet jeśli rodzic przebywa za granicą.

Podczas sprawy sądowej trzeba udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności uzasadniających słuszność podwyższenia alimentów. Bardzo ważne jest przedstawienie jasnych dowodów, że od ostatniego wyroku, w którym alimenty zostały zasądzone, doszło do sporych zmian okoliczności przekładających się na zwiększone potrzeby finansowe dziecka.

Po decyzji sądu o podwyższeniu alimentów rodzic, wobec którego toczy się sprawa, ma prawo odwołać się od decyzji sądu. Jeśli udowodni, że nie ma możliwości wywiązania się z obowiązków alimentacyjnych po zasądzonych zmianach (np. stracił pracę), sąd może zmienić swoją decyzję. Jeśli jednak takie odwołanie nie wpłynie do sądu lub nie zostanie pozytywnie rozpatrzone, masz szansę uzyskania wyższych alimentów na dziecko.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.