Prawo cywilne

Usługi w zakresie prawa cywilnego

Prawo cywilne to rozległa dziedzina prawa, obejmująca zespół przepisów dotyczących stosunków majątkowych i niemajątkowych między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, jak również pozostałymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Zakres naszych usług obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie spraw o zadośćuczynienie i dochodzenie odszkodowań, a także sprawy dotyczące nieruchomości, podziału majątku i spadku. Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest także prawo rodzinne.

W naszej kancelarii prawnej tworzymy i opiniujemy umowy, w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy-zlecenia,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy leasingu,
 • umowy zastawu,
 • umowy depozytu,
 • umowy dostawy,
 • umowy darowizny i inne nienazwane.

Ponadto prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, odszkodowań, podziału majątku oraz inne dotyczące osób fizycznych, świadcząc kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Mają Państwo wątpliwości co do przedstawionej umowy? Szukają kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań? Dłużnicy unikają spłaty zobowiązań? Podejmujemy się prowadzenia takich oraz innych spraw, a szczegółowy wykaz świadczonych usług prezentujemy poniżej. Nasza kancelaria adwokacka w Szczecinie oferuje też bezpłatne porady prawne – w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Umów się na bezpłatną poradę prawną

Doradztwo adwokata i reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego oferujemy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, a także w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Zajmujemy się także sporządzaniem analiz i opinii prawnych, sporządzaniem wezwań do zapłaty, odstąpienia od umowy czy rozwiązaniem umowy oraz sporządzaniem pism procesowych, takich jak pozwy, sprzeciw do nakazu zapłaty czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych – adwokat Szczecin

Mieszkańcom Szczecina i okolic oferujemy porady prawne i sporządzanie dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych. Prowadzimy sprawy o:

 • odszkodowanie w związku z odstąpieniem od umowy,
 • odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • zapłatę kary umownej,
 • zapłatę zadatku lub zaliczki,
 • zapłatę w zamian za prawo pierwokupu,zapłatę w zamian za prawo odkupu.

Nieruchomości – umowy, darowizny, hipoteka

Oferujemy obsługę prawną w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Zabezpieczamy interesy klientów w zakresie obrotu nieruchomościami i szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Nasze usługi w zakresie spraw dotyczących nieruchomości obejmują:

 • sporządzanie, opiniowanie, doradztwo, negocjowanie umów,
 • umowy sprzedaży nieruchomości/ lokalu,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy najmu, dzierżawy,
 • darowizna nieruchomości i jej odwołanie,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • ustanowienie i zniesienie hipoteki na nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • podział nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • przywrócenie posiadania,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu/ nieruchomości,
 • postępowanie o zapłatę czynszu,
 • eksmisja lokatorów,
 • wnioski o wpis w księdze wieczystej,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Podział majątku

Prawo cywilne reguluje również kwestie dotyczące podziału majątku. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o:

 • podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego,
 • podział majątku po ustanowieniu przez Sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • sporządzenie projektu ugodowego podziału majątku,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości lub rzeczy ruchomych nie objętych wspólnością majątkową.

Spadek

Z chwilą śmieci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a osoby uprawnione do spadku na mocy prawa stają się spadkobiercami. Sprawy spadkowe skupiają się przede wszystkim na ustaleniu, kto nabędzie prawo do spadku oraz komu należy się zachowek. Jedną z istotnych kwestii jest oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe.

Windykacja zobowiązań

Terminowa realizacja zobowiązań ustalonych w umowie cywilnoprawnej jest obowiązkiem strony, a niewypełnienie tego obowiązku może prowadzić do utraty płynności finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Opóźnienia z zapłatą należności lub brak ich uiszczenia można rozwiązań poprzez skierowanie sprawy do windykacji. Naszym zadaniem jest prowadzenie działań, które zminimalizują czas dochodzenia należności, a także zwiększą skuteczność procesu windykacyjnego.

Inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, prowadzone przez naszych adwokatów ze Szczecina

W ramach naszych usług zapewniamy doradztwo i prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności drogowej oraz służebności przesył oraz roszczeń odszkodowawczych w zakresie ustanowionych służebności.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami lub do wizyty w siedzibie naszej kancelarii w Szczecinie lub w filii w Kamieniu Pomorskim – po wcześniejszym umówieniu się.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.