Oświadczenie o uznaniu ojcostwa – kto, kiedy i gdzie musi je złożyć?

Uznanie dziecka to jedna z podstawowych kwestii, która ma duże znaczenie w polskim systemie prawa cywilnego. Uznanie ojcostwa jest możliwe przed porodem, jak i po porodzie. Odpowiadamy na podstawowe pytania związane z formalnościami, takimi jak wniosek czy pozew o uznanie ojcostwa.

Co to jest uznanie ojcostwa i co daje?

Uznanie ojcostwa to pojęcie z zakresu prawa i jedno z trzech wymienionych w kodeksie cywilnym rodzajów uznań. Uznanie ojcostwa jest formalnym potwierdzeniem, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa pozwala na to, aby w pole przeznaczone na dane ojca, wpisać dane mężczyzny, który uznał ojcostwo. Uznanie dziecka przez ojca ma więc duży wpływ na wiele formalności w ciągu życia poczętego dziecka.

Oświadczenie o uznanie ojcostwa – wzór

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa regulują przepisy zawarte w art. 63 [Uznanie ojcostwa] – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 t.j.). Dokument zawiera sztywne zasady, które określają co powinien zawierać wzór oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Formalności, których należy dopełnić to między innymi wypełnienie podstawowych danych wraz z oznaczeniem dokumentów tożsamości. Dotyczy to także dziecka. We wzorze powinna się także znaleźć informacja że mężczyzna uznający ojcostwo przyznaje, że dziecko pochodzi od niego. Ważne jest także między innymi oznaczenie aktu urodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa przed porodem

Uznanie dziecka przed porodem to akt, który nosi nazwę uznania dziecka nienarodzonego. Uznanie ojcostwa przed porodem oznacza, że mężczyzna uznaje dziecko jako swoje i wchodzi z nim w związek rodzinny. Dokumenty, jakie należy przygotować, aby uznać dziecko przed urodzeniem to dowody osobiste rodziców i zaświadczenie lekarskie lub kartę przebiegu ciąży.

Uznanie ojcostwa po porodzie

Uznanie po porodzie następuje w chwili zgłoszenia urodzenia dziecka, czyli zwykle kilka dni po narodzinach. Ważne, aby dokumenty do uznania ojcostwa po porodzie i oświadczenie zostały złożone zarówno przez mężczyznę, jak i matkę dziecka.

Jak złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa?

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. Można tego dokonać w tradycyjnej formie, czyli podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w formie online.

  1. Uznanie ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Rodzice dziecka powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o uznanie ojcostwa. Podczas wizyty kierownik sporządzi protokół o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego. Matka dziecka musi potwierdzić ojcostwo jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że to on jest ojcem.

  1. Uznanie ojcostwa przez internet – formalności

Aby złożyć wniosek o uznanie ojcostwa nie trzeba iść do Urzędu Stanu Cywilnego osobiście. Obecnie możliwe jest także uznanie ojcostwa przez internet. Formalności związane z rejestracją przez internet są podobne. To co trzeba wiedzieć, to że uznanie ojcostwa zachodzi jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia dziecka.

Sądowe uznanie ojcostwa po latach

Zdarzają się sytuacje, kiedy ustalenie ojcostwa następuje dopiero po wielu latach od urodzenia dziecka. Jednym ze sposobów na prawne ustalenie ojcostwa jest sądowe ustalenie ojcostwa. To jedna z rodzajów spraw, jakimi zajmują się nasi adwokaci do spraw rodzinnych ze Szczecina.

Uznanie ojcostwa, jeśli to dziecko wystąpi do sądu o uznanie, jest możliwe w dowolnym momencie, ponieważ DNA badane podczas ustalania ojcostwa jest niezmienne. Matka lub ojciec mogą wystąpić o sądowe uznanie do momentu ukończenia przez dziecko pełnoletności.

Pozew o uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa po latach określają przepisy zawarte w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Powództwo o ustalenie ojcostwa] – Art. 84. – Dz.U.2020.1359 t.j. Trzeba wiedzieć, że sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać wszystkie strony: dziecko, jego matka i ojciec dziecka. Aby wejść na drogę sądową konieczny jest pozew o uznanie ojcostwa, który należy wnieść do sądu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.