Rozdzielność majątkowa po ślubie – czy to możliwe?

Zawarcie związku małżeńskiego (jeśli nie została podpisana intercyza) powoduje powstanie wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że wszystkie dobra materialne w tym nieruchomości, oszczędności czy zarobki stają się własnością obojga małżonków.

Warto wiedzieć, że zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa, można dokonać rozdzielności majątkowej.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową po ślubie?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między mężem a żoną następuje wspólnota majątkowa. Zarówno ich odrębne dobra, jak i te zgromadzone po ślubie, stają się ich wspólną własnością. Jednak nie każdej parze takie rozwiązanie odpowiada. Stąd też zapada decyzja o podpisaniu rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa to sporządzenie stosownego dokumentu, na mocy którego małżonkowie dokonują podziału majątku. W przypadku ustanowienia rozdzielności, każda ze stron zachowuje swoje dobra nabyte przed ślubem, jak i te zgromadzone po zawarciu związku małżeńskiego. Majątek obu stron staje się odrębny. Każdy z małżonków dysponuje swoimi zasobami.

Rozdzielność majątkową można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Rozdzielność majątkowa dobrowolna – sporządzana na mocy aktu notarialnego, który zostaje dobrowolnie podpisany przez małżonków.
  2. Rozdzielność majątkowa przymusowa – występuje w sytuacji, kiedy jedna ze stron nie wyraża zgody na podział majątku. Rozdzielność następuje podczas rozprawy sądowej.

Od momentu, kiedy rozdzielność majątkowa zostanie podpisana, małżonkowie samodzielnie dysponują swoim majątkiem. W przypadku, kiedy jedna ze stron ubiega się np. o kredyt, nie będzie się to wiązało z koniecznością wyrażenia zgody przez współmałżonka. Obie strony ponoszą samodzielną odpowiedzialność dotyczącą podejmowanych zobowiązań.

Gdzie dopełnia się formalności związanych z rozdzielnością majątkową i ile to kosztuje?

Małżonkowie, którzy decydują się na rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa, muszą udać się do kancelarii notarialnej. Notariusz sporządzi akt notarialny, który zostaje podpisany przez obie strony. Takie rozwiązanie jest możliwe w sytuacji, kiedy zarówno mąż, jak i żona podejmują taką decyzję dobrowolnie i są zgodni co do treści umowy majątkowej małżeństwa. Do sporządzenia aktu notarialnego konieczny będzie akt małżeństwa.

Koszt związany z rozdzielnością majątkową po zawarciu związku małżeńskiego jest uzależniony od łącznej wartości majątku. W przypadku zasobów wynoszących do 3 tys. zł opłata, którą pobierze notariusz, będzie wynosiła 100 zł. Powyżej tej kwoty stawki będą znacznie wyższe.

W przypadku, kiedy jedna ze stron nie wyraża zgody na dokonanie rozdzielności majątkowej, można się o to ubiegać na drodze sądowej. Pozew musi zostać należycie uzasadniony. Konieczne jest uwzględnienie istotnych faktów, decydujących o tym, dlaczego o rozdzielności majątkowej ma zdecydować sąd. Wskazane jest również ujęcie dowodów, które będą uwierzytelnieniem przedstawionych powodów. Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym względem zamieszkania. W jego przygotowaniu może pomóc jeden z adwokatów ze Szczecina współpracujących z naszą kancelarią.

Co powoduje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa z jednej strony może ułatwić wzięcie kredytu, z drugiej zaś utrudnić ten proces. W przypadku, kiedy jedna ze stron ma złą historię kredytową, natomiast druga nienaganną, w takiej sytuacji rozdzielność będzie stanowić dowód uwiarygodnienia osoby z pozytywną historią kredytową. Z kolei małżonek posiadający zobowiązania wobec banku, będzie dla tej instytucji niewiarygodny, co przesądzi o braku przyznania kredytu.

Podpisanie rozdzielności majątkowej jeszcze przed zaciągnięciem kredytu uchroni jedną ze stron przed możliwymi długami. Akt notarialny staje się zabezpieczeniem przed koniecznością spłaty zobowiązania, który został zaciągnięty bez zgody współmałżonka.

Warto również pamiętać, że zaciągając zobowiązania finansowe, koniecznie należy poinformować wierzyciela o rozdzielności majątkowej jeszcze przed podpisaniem umowy. W przeciwnym wypadku pożyczkodawca może domagać się spłaty zadłużenia od współmałżonka.

W przypadku, kiedy małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową już po zaciągnięciu kredytu, wówczas podpisany akt notarialny w żaden sposób nie wpływa na spłatę należności. Prawo nie działa wstecz, dlatego obie strony muszą dopełnić zasad znajdujących się na umowie kredytowej.

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej, małżonkowie tracą możliwość wspólnego rozliczania się do Urzędu Skarbowego (PIT).

Rozdzielność majątkowa dotyczy posiadanych dóbr i nie wpływa na inne obowiązki i wzajemne prawa. Małżonkowie nadal są zobowiązani do wzajemnego utrzymania domu i rodziny.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.