Telefon 601867542

Telefon 918203303

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Prawo cywilne

Prawo cywilne to rozległa dziedzina prawa, obejmująca zespół przepisów dotyczących stosunków majątkowych i niemajątkowych między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, jak również pozostałymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Zakres naszych usług obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie spraw o zadośćuczynienie i dochodzenie odszkodowań, a także sprawy dotyczące nieruchomości, podziału majątku i spadku.

Usługi w zakresie prawa cywilnego


W naszej kancelarii prawnej tworzymy i opiniujemy umowy, w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy-zlecenia,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy leasingu,
 • umowy zastawu,
 • umowy depozytu,
 • umowy dostawy,
 • umowy darowizny i inne nienazwane.

Ponadto prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, odszkodowań, podziału majątku oraz inne dotyczące osób fizycznych, świadcząc kompleksową obsługę prawnąz zakresu prawa cywilnego. Mają Państwo wątpliwości co do przedstawionej umowy? Szukają kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań? Dłużnicy unikają spłaty zobowiązań? Podejmujemy się prowadzenia takich oraz innych spraw, a szczegółowy wykaz świadczonych usług prezentujemy poniżej. Nasza kancelaria oferuje też bezpłatne porady prawne – w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych

W ramach usług z zakresu prawa cywilnego oferujemy udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, a także w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Zajmujemy się także sporządzaniem analiz i opinii prawnych, sporządzaniem wezwań do zapłaty, odstąpienia od umowy czy rozwiązaniem umowy oraz sporządzaniem pism procesowych, takich jak pozwy, sprzeciw do nakazu zapłaty czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Umowy cywilnoprawne

Oferujemy porady prawne i sporządzanie dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych. Prowadzimy sprawy o:

 • odszkodowanie w związku z odstąpieniem od umowy,
 • odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • zapłatę kary umownej,
 • zapłatę zadatku lub zaliczki,
 • zapłatę w zamian za prawo pierwokupu,
 • zapłatę w zamian za prawo odkupu.

 

Nieruchomości

Oferujemy obsługę prawną w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Zabezpieczamy interesy klientów w zakresie obrotu nieruchomościami i szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Nasze usługi w zakresie spraw dotyczących nieruchomości obejmują:

 • sporządzanie, opiniowanie, doradztwo, negocjowanie umów,
 • umowy sprzedaży nieruchomości/ lokalu,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy najmu, dzierżawy,
 • darowizna nieruchomości i jej odwołanie,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • ustanowienie i zniesienie hipoteki na nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • podział nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • przywrócenie posiadania,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu/ nieruchomości,
 • postępowanie o zapłatę czynszu,
 • eksmisja lokatorów,
 • wnioski o wpis w księdze wieczystej,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

 

Odszkodowania

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zarówno w przypadku wypadku, jak i krzywd fizycznych i psychicznych, naruszenia dóbr czy uszczerbku na zdrowiu niezbędne jest wykorzystanie wszystkich możliwych opcji pozwalających uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie. Gwarantujemy sprawne działania w zakresie:

 • dochodzenia odszkodowania z OC i AC od ubezpieczyciela polskiego, jak i zagranicznego,
 • dochodzenia odszkodowania za szkodę na mieniu, jak i na osobie, powstałego na skutek kolizji drogowej,
 • dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą na skutek błędu lekarskiego,
 • dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą na skutek pogryzienia przez zwierzę domowe,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną, jak i psychiczną,
 • zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

 

Podział majątku

Prawo cywilne reguluje również kwestie dotyczące podziału majątku. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o:

 • podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego,
 • podział majątku po ustanowieniu przez Sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • sporządzenie projektu ugodowego podziału majątku.

 

Spadek

Z chwilą śmieci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a osoby uprawnione do spadku na mocy prawa stają się spadkobiercami. Sprawy spadkowe skupiają się przede wszystkim na ustaleniu, kto nabędzie prawo do spadku oraz komu należy się zachowek. Jedną z istotnych kwestii jest oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw o:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe.

 

Windykacja zobowiązań

Terminowa realizacja zobowiązań ustalonych w umowie cywilnoprawnej jest obowiązkiem strony, a niewypełnienie tego obowiązku może prowadzić do utraty płynności finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Opóźnienia z zapłatą należności lub brak ich uiszczenia można rozwiązań poprzez skierowanie sprawy do windykacji. Naszym zadaniem jest prowadzenie działań, które zminimalizują czas dochodzenia należności, a także zwiększą skuteczność procesu windykacyjnego.

Inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

W ramach naszych usług zapewniamy doradztwo i prowadzimy sprawy o ustanowienie służebności drogowej oraz służebności przesyłu. Reprezentujemy klientów w postępowaniu elektronicznym.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.