Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, rozwody – Szczecin, Kamień Pomorski, Świnoujście

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Z uwagi na delikatny charakter tego typu spraw, dokładamy wszelkich starań, by zabezpieczyć interesy klienta i jednocześnie nie przyczynić się do krzywdy dzieci i uczestników procesu. Zakres usług naszych adwokatów do spraw rodzinnych ze Szczecina mieści prowadzenie spraw rozwodowych oraz wszystkich postępowań będących nieuchronnym następstwem rozpadu małżeństwa. Należą do nich między innymi sprawy o podział majątku czy ustalenie kontaktów z dziećmi.

Czym jest i czego dotyczy prawo rodzinne?

Prawo rodzinne, nazywane inaczej prawem familijnym to gałąź prawa cywilnego regulująca stosunki majątkowe i osobiste wynikające z zawarcia małżeństwa, stosunków między rodzicami, a dziećmi, a także innych stopni pokrewieństwa i powinowactwa. Podstawę prawa rodzinnego stanowi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne akty ustawowe, w tym przepisy unijne i międzynarodowe. Nadrzędną zasadą prawa rodzinnego jest zasada dobra dziecka, dobra rodziny oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Zasięgnij porady w kwestii prawa rodzinnego

Adwokaci do spraw rodzinnych Szczecin nasze usługi

Pomagamy w rozwiązywaniu kwestii dotyczących rozwodów i separacji, kwestii alimentacyjnych, a także sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, udzielając porad prawnych i reprezentując klientów przed sądem. Służymy też doradztwem w innych delikatnych sprawach, takich jak ustalenie ojcostwa, rozdzielnictwo majątkowe czy postępowanie adopcyjne.

Rozwody Szczecin

Zapewniamy naszym klientom ze Szczecina, Kamienia Pomorskiego i okolic pomoc w wypełnieniu wniosku, a także reprezentowanie przed organami właściwymi. Co ważne, podczas współpracy z adwokatami od rozwodów z Kancelarii Węgłowski można liczyć na pełną dyskrecję. Robimy wszystko, aby poszczególne sprawy rozwodowe przebiegały sprawnie i – na tyle, na ile to możliwe – bez większych komplikacji. 

Specjalizujemy się w pomocy prawnej z zakresu rozwodów z orzeczeniem o winie jednego z małżonków oraz za porozumieniem obydwu stron. Nasi adwokaci rozwodowi ze Szczecina pomagają przejść przez cały proces, przygotowując pisma i udzielając porad prawnych.

Alimenty

Zakres naszych działań w ramach prawa rodzinnego obejmuje prowadzenie i reprezentowanie klientów w sprawach o alimenty. Pomagamy wypełnić i złożyć stosowne dokumenty, a także wskazujemy, jakie dowody mogą mieć kluczowe znaczenie w postępowaniu. Prowadzimy sprawy o:

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • podwyższenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • obniżenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
 • zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego dziecka względem rodziców,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka od drugiego małżonka, który nie zaspakaja potrzeb rodziny,
 • egzekucja alimentów w kraju i za granicą.

Władza rodzicielska

Nadrzędną wartością w sprawach o władzę rodzicielską jest dobro dziecka, dlatego reprezentując klientów jako adwokaci do spraw rodzinnych ze Szczecina staramy się zaproponować takie rozwiązania, które rozwiążą spór między rodzicami i pozwolą zawrzeć ugodę w kwestii wychowania i sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. W sytuacji, w której osiągnięcie ugody jest niemożliwe, zapewniamy wsparcie podczas negocjacji i postępowania przed sądem. Prowadzimy sprawy o:

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • sporządzenie porozumienia co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, zgodnie z art. 107 § 2 KRO,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • postępowanie w sprawie uzyskania zgody na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka,
 • ustanowienie opiekuna dla małoletniego dziecka,
 • ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletniego dziecka,
 • zarząd majątkiem dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Sprawa kontaktów z dzieckiem regulowana jest przez Kodeks cywilny i opiekuńczy. Rodzice, którzy podjęli decyzję o rozwodzie, mają prawo, ale i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku niestosowania się do wyroku sądu lub innych sytuacjach dających przesłanki zaniedbywania relacji z dzieckiem, możliwe jest złożenie wniosku o ograniczenie bądź pozbawienie kontaktu z dzieckiem. Zakres naszych działań obejmuje:

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie kontaktu z dzieckiem,
 • sporządzenie porozumienia między rodzicami co do kontaktów z dzieckiem,
 • egzekucja kontaktów.

Inne sprawy między rodzicami a dziećmi

Zakres naszych usług obejmuje także sprawy o:

 • ustalenie ojcostwa przez Sąd,
 • zaprzeczenie ojcostwa przez Sąd,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez Sąd,
 • zgoda Sądu na dokonanie czynności na rzecz dziecka,
 • adopcję.

Dlaczego warto wynająć adwokata do spraw rodzinnych?

Wyroki Sądów Powszechnych w zakresie prawa rodzinnego są uznaniowe i bardzo często wynikają nie tylko z przepisów prawa oraz osobistych przekonań sądu, ale również ze sposobu przekazania faktów. Z postępowaniami z zakresu prawa rodzinnego bardzo często wiążą się przykre i trudne do pogodzenia emocje, liczne manipulacje i groźby. Nie wszystko da się załatwić polubownie. Wynajęcie adwokata do spraw rodzinnych czy rozwodów w przypadku sporu pozwoli zabezpieczyć interes i pomoże uzyskać możliwie korzystny wyrok.

Nasza kancelaria adwokacka ze Szczecina (z filią w Kamieniu Pomorskim) i współpracujący z nią specjaliści posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym rozwodów, także w przypadkach, gdy sytuacja naszych Klientów jest bardzo złożona. Delikatna materia, kwestia dobrostanu dzieci oraz zapewnienie jak najlepszej ochrony interesów naszych Klientów przyświecają nam w czasie prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Zachęcamy do kontaktu lub odwiedzenia naszej kancelarii po wcześniejszym umówieniu się.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.