Niesłuszne oskarżenia — jak się bronić?

Niesłuszne oskarżenia mogą zniszczyć reputację. Niestety dość często dochodzi do tego, że oskarżenia padają na osobę, która jest niewinna. W takiej sytuacji należy się bronić. Warto wiedzieć, jak to zrobić, aby uniknąć dalszych problemów.

Czym jest niesłuszne oskarżenie?

Niesłuszne, krzywdzące oskarżenie to sytuacja, gdy jedna osoba oskarża drugą o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a nie jest to prawą. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy:

  • nie doszło do żadnego przestępstwa,
  • doszło do przestępstwa, ale innego niż zakłada oskarżyciel,
  • przestępstwo popełniła inna osoba.

Za niesłuszne, czyli fałszywe oskarżenie uznaje się takie, które jest rzucane przez osobę zdającą sobie sprawę z tego, że jej zarzuty są nieprawdziwe i robiącą to z premedytacją. Niesłuszne oskarżenie jest przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i jest ono ścigane z oskarżenia publicznego. Aby niesłusznie oskarżający poniósł odpowiednią karę za swoje pomówienia, sprawa musi zostać zgłoszona na policję.

Kiedy dochodzi do fałszywego oskarżenia?

Aby oskarżenie mogło być uznane za fałszywe, musi zostać złożone przed organem właściwym do ścigania lub orzekania w konkretnym przypadku. Może to być więc nie tylko policja, ale i prokurator lub sąd.

Przyczyny nieprawdziwych oskarżeń mogą być bardzo różne. Dość często są one rzucane z chęci zysku. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy oskarżający chce pozbyć się konkurencji, dlatego szerzy nieprawdziwe informacje np. o innej firmie. Dość często motywem przewodnim jest chęć zemsty, zazwyczaj na byłym partnerze lub partnerce. Gdy związek się rozpada np. w wyniku zdrady jednej ze stron, to druga może rzucić niesłuszne oskarżenie o przemoc w rodzinie. Dodatkowo może być do tego dołączone niesłuszne oskarżenie o molestowanie, co dodatkowo przyczynia się do zepsucia dobrej opinii potencjalnego oskarżonego w najbliższym otoczeniu.

Inną przyczyną fałszywych oskarżeń może być także chęć obrony własnej osoby. Dzieje się tak, gdy oskarżyciel chce odsunąć od siebie podejrzenia za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Może to być np. niesłuszne oskarżenie w pracy dotyczące konkretnej osoby, która w rzeczywistości nie zaniedbała swoich obowiązków. Dość często zdarza się także niesłuszne oskarżenie o zarysowanie samochodu w sytuacji, gdy oskarżyciel sam doprowadzi do uszkodzenia swojego auta, ale chcąc otrzymać odszkodowanie będzie rzucał niesłuszne oskarżenia np. wobec parkującego obok niego sąsiada.

Niesłuszne oskarżenia dotyczą nie tylko osób dorosłych. Może zdarzyć się także niesłuszne oskarżenie dziecka w szkole przez nauczyciela. W takiej sytuacji rodzic powinien walczyć o dobre imię swojej pociechy i zareagować na nie w odpowiedni sposób.

Czym jest niesłuszne oskarżenie o pomówienie?

Niesłuszne oskarżenie o pomówienie, czyli zniesławienie to sytuacja, gdy ktoś szerzy nieprawdzie informacje dotyczące innej osoby, grupy ludzi, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej. Zniesławienie ma na celu zniszczyć dobre imię oraz poniżyć, a także doprowadzić do sytuacji, gdy ofiara traci zaufanie innych osób. Przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

Niesłuszne oskarżenie — jak postępować?

W chwili złożenia doniesienie o popełnieniu przestępstwa organy ścigania nie wiedzą, czy jest ono prawdziwe czy też fałszywe. W takim przypadku prokuratura musi podjąć śledztwo, które ma na celu wyjaśnić, kto tak naprawdę jest winny zarzucanego czynu. W takim przypadku ogromną rolę odgrywa odpowiedzialność prokuratora za niesłuszne oskarżenie. Jeśli do tego dojdzie, a oskarżony udowodni to, że jest niewinny, to należy mu się odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie.

Osoba niesłusznie oskarżona jest pierwszym podejrzanym. Występuje więc w dwojakiej roli, jako potencjalny sprawca oraz pokrzywdzony. Osoba, wobec której wysunięto np. niesłuszne oskarżenie o kradzież w sklepie, ma prawo do obrony, gdyż w polskim prawie obowiązuje domniemanie niewinności. Dopóki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to jest uznawany za niewinnego.

Jeśli w toku prowadzonego śledztwa osoba niesłusznie oskarżona zostanie oczyszczona ze stawianych jej zarzutów, to może wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa fałszywego oskarżenia. Wobec oskarżonego zostanie przeprowadzone postępowanie karne – wówczas dobrze jest podjąć współpracę z jednym z naszych adwokatów ze Szczecina od spraw karnych. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, a także ograniczenia lub pozbawienia wolności do 20 lat.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.