Kiedy sąd może zaakceptować wniosek o uchylenie aresztu?

Aresztowanie oskarżonego lub podejrzanego o popełnienie czynu przestępczego to jeden ze środków zapobiegawczych, który znajduje zastosowanie w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu toku postępowania karnego. Środek ten wykorzystywany jest w ostatecznych sytuacjach, gdy wdrożenie innych metod może być niewystarczające lub nieskuteczne i istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła zarzucany jej czyn. Areszt na przeciwdziałać m.in. ucieczce, ukrywaniu się, matactwom czy popełnianiu kolejnych przestępstw przez oskarżonego/podejrzanego.

Jednocześnie podejrzany/oskarżony ma prawo złożyć wniosek o uchylenie aresztu lub zmianę na inny środek zapobiegawczy (np. poręczenie majątkowe). Nasza kancelaria adwokacka ze Szczecina specjalizuje się w tego typu sprawach karnych, dlatego też w tym artykule udzielimy kilku porad dotyczących wniosków oraz sytuacji, w jakich można wnioskować o uchylenie aresztu.

 

Kiedy sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o uchylenie aresztu?

Każdy wniosek o uchylenie aresztu rozpatrywany jest indywidualnie, a ostateczna decyzja może zależeć od wielu czynników, w tym przede wszystkim specyfiki popełnionego czynu, w wyniku którego doszło do aresztowania. Niemniej istnieją przypadki, gdy wnioskowanie o uchylenie aresztu jest uzasadnione, a sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek. Zaliczamy do nich sytuacje, gdy:

  • osadzenie oskarżonego w areszcie może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia,
  • osadzenie oskarżonego w areszcie może nieść za sobą ciężkie konsekwencje dla oskarżonego lub jego rodziny,
  • okoliczności sprawy wskazują, że dojdzie do sądowego zawieszenia warunkowego kary pozbawienia wolności lub wydana zostanie inna łagodniejsza kara,
  • okres aresztowania przekracza przewidziany wymiar kary pozbawienia wolności.

Wniosek o uchylenie aresztu

Wniosek o uchylenie aresztu może złożyć podejrzany lub oskarżony, a także obrońca w imieniu swojego klienta. We wniosku należy określić swoje żądania, np. uchylenie aresztu tudzież zamianę aresztu na inny środek zapobiegawczy (np. dozór lub poręczenie majątkowe). W praktyce zmiana aresztu na inny środek zapobiegawczy to rozwiązanie wybierane częściej, gdyż wiąże się z większą szansą na pozytywne rozpatrzenie sądu. Oprócz tego oskarżony/podejrzany powinien zawrzeć krótkie uzasadnienie swojego żądania. Teoretycznie sąd ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku, w praktyce jednak termin ten może zostać przekroczony.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.