Kiedy można otrzymać karę grzywny za znieważenie policjanta?

Wyzywanie policjanta lub innych funkcjonalniejszy na służbie może być dla niektórych okazją do żartów lub sposobem na rozładowanie emocji. Niestety, ale znieważenie policjanta może zakończyć się odsiadką w zakładzie karnym. Jaka kara grozi za znieważenie policjanta?

Znieważenie policjanta – co to znaczy?

Znieważenie policjanta jest aktem lekceważenia lub obrazą policjanta. Można to zrobić na wiele sposobów, w tym między innymi poprzez obelgi, kontakt fizyczny czy różne nieakceptowane społecznie gesty. Atak na godność może także przybrać formę obraźliwych rysunków, które mogą zostać uznane za wulgarne, lekceważące, wyrażające pogardę. Szczególnym rodzajem zniewagi jest zniewaga funkcjonariusza publicznego. Jak podaje definicja ujęta w art. 115 k.k., funkcjonariuszami publicznymi są funkcjonariusze organów powołanych do ochrony. Są to przede wszystkim policjanci, ale także pracownicy administracji rządowej, kuratorzy sądowi, radni, posłowie, notariusze, sędziowie. W praktyce najczęściej dochodzi do znieważenia policjanta.

Co jest uznawane za znieważenie policjanta?

Oto kilka przykładów różnych zachowań, w jakie dana osoba może zostać oskarżona o to przestępstwo:

  • używanie obraźliwego języka w stosunku do funkcjonariusza policji;
  • używanie groźnych lub obraźliwych słów w stronę policjanta;
  • niebezpieczne zachowania wobec funkcjonariusza policji;
  • zrobienie nieprzyzwoitego gestu w stosunku do funkcjonariusza policji;
  • odmawianie podania nazwiska i adresu na żądanie policjanta.

Jaka kara grozi za znieważenie policjanta?

Znieważenie policjanta to poważne wykroczenie. Jaka kara grozi za znieważenie policjanta? Odpowiedzi można znaleźć w kodeksie karnym, konkretnie w art. 226:

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z przepisami, znieważenie funkcjonariusza podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności. Decyzja o karze zwykle jest współmierna do czynu, a decyzję o karze podejmuje sąd.

Jaka grzywna za znieważenie policjanta?

Grzywna za znieważenie może być różna. Stawka nie może być niższa od 10 zł, ale też wyższa od 2000 zł. Warto zaznaczyć, że grzywna może być orzeczona z warunkowym zawieszeniem wykonania. Kara za znieważenie policjanta może być jednak bardziej surowa i być karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jeśli grozi nam jej otrzymanie – warto tę sprawę skonsultować z naszymi adwokatami ze Szczecina.

Znieważenie policjanta na służbie a znieważenie policjanta po służbie

Funkcjonariusze mają zapewnioną ochronę podczas służby. Oznacza to, że znieważenie policjanta na służbie jest przestępstwem, ale jeśli policjant nie występuje w tej roli, to akt dokonania zniewagi nie będzie ścigany za obrazę funkcjonariusza. Oznacza to, że jeśli policjant nie pełni obowiązków służbowych, to nie można stwierdzić znieważenia policjanta, a jedynie znieważenie policjanta po służbie. Nie jest to jednak przestępstwo zgodne z definicją art. 226 § 1 k.k., które reguluje sytuacje, w której to zniewaga dotyczy funkcjonariusza publicznego.

Policjant po pracy może wchodzić także w inne konflikty, np. te sąsiedzkie. Fakt, że jest policjantem, nie sprawia jednak, że wszelkie konflikty, zniewagi czy obelgi w jego kierunku są uznawane za znieważenie policjanta. Chociaż są aktem zniewagi i mogą dotykać prywatnej sfery życia funkcjonariusza, to takie czyny będą kwalifikowane jako czyny zabronione, ale dotyczące art. 216 k.k., które dotyczą zwykłej zniewagi, a nie zniewagi policjanta na służbie.

Zadośćuczynienie za znieważenie policjanta

Znieważanie w policyjnej służbie to niemal codzienność. Policjanci muszą wyróżniać się umiejętnością zachowania spokoju w takiej sytuacji, ale też są szkoleni do tego, aby umieć zachować się w sytuacji zagrożenia. Znieważenie policjanta może mieć różny charakter, jak i być różne odebrane. Inna może być też intensywność zachowania, temperament, jak i poczucie winy osoby, która znieważa policjanta. Niekiedy dopuszcza się sytuacje, w których poza karą grzywny, kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, sąd może dodatkowo orzec opłacenie za rzecz funkcjonariuszy zadośćuczynienia.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.