Zameldowanie najemcy – jakie daje mu prawa?

Każda osoba, która wynajmuje mieszkanie, zobowiązana jest do sporządzenia umowy najmu. To właśnie w niej zawarte są szczegółowe informacje i wytyczne, dotyczące użytkowania lokalu zgodnie z postanowieniami. Dokument ten stanowi spis zasad, jakie muszą być przestrzegane przez obie strony. Jednak co w przypadku, kiedy lokator wspomina o chęci meldunku i czy możliwe jest zameldowanie bez zgody głównego najemcy?

Czym jest meldunek?

Meldunek jest to pojęcie prawne, które określa miejsce pobytu danej osoby. Zgodnie z zapisami ustawy o ewidencji ludności z 2010 roku, wszyscy obywatele Polski oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej do 30 dni, licząc od dnia przybycia do określonego miejsca.

Ze względu na czas pobytu wyróżnia się dwa rodzaje meldunku:

  • meldunek na pobyt czasowy;
  • meldunek na pobyt stały.

W sytuacji, kiedy wynajmowane jest mieszkanie na okres dłuższy niż 3 miesiące, wówczas konieczne będzie tymczasowe zameldowanie najemcy (pobyt czasowy). Co ważne, żadna osoba nie może mieć jednocześnie meldunku w dwóch miejscach pobytu czasowego oraz stałego. Możliwe jest jedynie równoczesne zameldowanie na stałe i czasowe. W sytuacji, kiedy najemca posiada już meldunek tymczasowy, wówczas musi dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca, aby móc zameldować się czasowo w innym lokalu.

Co jest potrzebne do zameldowania najemcy?

Dokonując obowiązku ewidencyjnego, w pierwszej kolejności należy uzupełnić stosowny formularz, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub w jego siedzibie. Konieczny będzie również dowód osobisty, umowa najmu, zgłoszenie pobytu dokonane przez właściciela nieruchomości bądź inny podmiot dysponujący tytułem prawnym danego lokalu.

Jak wygląda procedura meldunku najemcy?

Chcąc dokonać meldunku, należy udać się do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na położenie danej nieruchomości, w której najemca zamieszkuje. Zgłaszając się, należy mieć przy sobie wypełniony formularz, dowód osobisty do wglądu oraz dokument potwierdzający pobyt w danym lokalu. Usługa zameldowania jest bezpłatna, natomiast wydanie zaświadczenia o meldunku na pobyt czasowy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł.

Czy najemca musi poinformować właściciela mieszkania o zameldowaniu się?

Zameldowanie najemcy w mieszkaniu nie wymaga informowania właściciela nieruchomości o tym fakcie. Dodatkowo nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę i nie jest wymagana obecność wynajmującego przy dokonywaniu formalności. Zameldowanie czasowe najemcy jest możliwe na podstawie sporządzonej umowy najmu. W przypadku cudzoziemców pobyt w Polsce musi być legalny. Meldunek jest jedynie potwierdzeniem zamieszkania w danym lokalu i możliwe jest zameldowanie najemcy na czas określony, czyli taki, na który została zawarta umowa. Lokator, który wynajmuje dany lokal, może w nim również zameldować te osoby, które z nim zamieszkują. Co ważne, wynajmujący nie ma możliwości, aby zabronić najemcy wypełnienia obowiązku ewidencyjnego, stąd też wszelkiego rodzaju zapisy, odnoszące się do zakazu meldunku, które mogą być umieszczane w umowie, nie mają mocy prawnej.

Czy zameldowanie w mieszkaniu nadaje jakiekolwiek prawa najemcy?

Zameldowanie najemcy jest jedynie administracyjnym potwierdzeniem czasowego bądź stałego pobytu w danym miejscu. Meldunek nie nadaje dodatkowych uprawnień do lokalu, w szczególności dotyczy to uprawnień odnoszących się do przebywania w danej nieruchomości. Dodatkowo nie ma żadnych skutków cywilnoprawnych. Kluczowa jest umowa najmu, w której zostały zawarte wszystkie postanowienia. Meldunek jest dopełnieniem obowiązku ewidencyjnego i nie nadaje żadnych praw lokatorom.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach wynajmu mieszkania? 

Skontaktuj się z nami!

Zameldowanie a możliwość usunięcia lokatora

Wynajmując mieszkanie, konieczne jest sporządzenie umowy najmu. To właśnie w niej zostają zawarte wszystkie postanowienia, które muszą być dotrzymane przez obie strony. Tutaj meldunek nic nie zmienia. Jeżeli najemca nie stosuje się do zapisów umowy, wówczas właściciel mieszkania może ją wypowiedzieć. Meldunek, zgodnie z prawem cywilnym, nie ma skutków, stąd też nie ma wpływu na możliwość eksmisji lokatora.

Podsumowując, meldunek jest spełnieniem obowiązku ewidencyjnego, który wynika z ustawy. Nie nadaje on żadnych praw do lokalu i nie powoduje skutków cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, aby po zakończeniu okresu umowy, lokator wymeldował się z danej nieruchomości.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.