Prawne konsekwencje błędów lekarskich

Pacjenci, którzy są ofiarami błędów lekarskich lub zaniedbań medycznych, pozostają pod ochroną prawną. Mogą domagać się konsekwencji, jeśli doszło do uchybień w trakcie świadczeń lekarskich.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej osobom, które poniosły straty w wyniku błędów lekarskich. W tym artykule podpowiemy, czym właściwie jest błąd lekarski i jakie są prawne konsekwencje takiego czynu.

Czym właściwie jest błąd lekarski?

Lekarz ma obowiązek zapewnić profesjonalną pomoc medyczną pacjentowi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością. Musi przy tym przestrzegać zasad etyki zawodowej i korzystać ze wszystkich dostępnych mu metod i środków zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób. Odpowiedzialność lekarza wynika z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza z 1997 r. Termin “błąd medyczny” nie został zdefiniowany prawnie, ustawowo funkcjonuje sformułowanie “zdarzenie medyczne”. Pojęcie błędu rozumiane jest jako wykonywanie czynności leczniczych niezgodnych z zasadami wiedzy i sztuki medycznej, co można rozumieć w bardzo szerokim znaczeniu.

Błąd lub zaniedbanie medyczne może być efektem m.in.:

 • niewłaściwej diagnostyki,
 • nietrafionej oceny przeprowadzonych badań,
 • zastosowania nieodpowiedniej aparatury medycznej lub nieprawidłowych technik leczenia choroby,
 • ignorowania objawów choroby,
 • odmowy udzielenia pomocy medycznej,
 • lekceważącego traktowania chorego,
 • naruszenia praw pacjenta, w tym prawa do informacji,
 • nieprawidłowej organizacji placówki służby zdrowia, itd.

Oczywiście to tylko wybrane przykłady sytuacji, w których mogło dojść do nieprawidłowości w sztuce lekarskiej. Warto przy tym pamiętać, że do błędów lekarskich może dojść nie tylko na etapie leczenia (np. błędy operacyjne), ale również podczas diagnozowania chorób (błędy rozpoznania).

Należy jednak pamiętać, że o błędzie lekarskim możemy mówić tylko wtedy, gdy doszło do niego w sposób zawiniony.

Odpowiedzialność cywilna i karna za błędy lekarskie

Za błędy w sztuce medycznej lekarz może ponieść odpowiedzialność zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej.

Odpowiedzialność cywilna może skutkować:

 • roszczeniem o zapłatę odszkodowania (pokrywane jest przez szpital lub ubezpieczyciela),
 • zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę (krzywda może dotyczyć zarówno uszczerbku na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym, a także innych szkód niematerialnych),
 • rentą (np. z tytułu niezdolności do pracy).

Odpowiedzialność karna za błędy lekarskie ma zastosowanie, gdy doszło do przestępstwa, np. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo doprowadzenie do nagłej śmierci pacjenta lub ciężkich powikłań w efekcie zastosowanych metod leczenia itp. W tym przypadku można mówić o przestępstwach, które zagrożone są nawet karą pozbawienia wolności.

Jesteś lekarzem, który został oskarżony o błąd medyczny? Skorzystaj z pomocy prawnej naszego adwokata ze Szczecina

Zadzwoń i uzyskaj wsparcie

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.