Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Bardzo rzadko myślimy o tym, że mogłoby nas spotkać coś złego. Sytuacje zagrażające naszemu życiu lub zdrowiu pojawiają się nagle i trudno przewidzieć, w jakim momencie życia nastąpią. Najczęściej do wypadków dochodzi w pracy, w drodze do pracy bądź w domu. Uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia podjęcie zajęcia zarobkowego, a konieczność opłacania zobowiązań może doprowadzić do problemów finansowych. Dlatego warto pamiętać o możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie 

Wypadek w pracy czy w domu, który zakończył się uszczerbkiem na  zdrowiu, może doprowadzić do braku możliwości pokrycia zobowiązań finansowych. Uszczerbek na zdrowiu powoduje długotrwałe problemy z poruszaniem się czy spadkiem sprawności. W niektórych przypadkach wypadek doprowadza do braku możliwości poruszania się bądź problemów z wydolnością układu lub narządu. Z tego też powodu można starać się o wypłatę odszkodowania. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. 

Wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może nastąpić dopiero po spełnieniu przez ubezpieczonego warunków. Najczęściej należy spełnić wszystkie zapisy w umowie z ubezpieczycielem. Wypadek, w wyniku którego doszło do utraty zdrowia, musi spełniać wszystkie cechy nieszczęśliwego oraz nieświadomego, a przede wszystkim nagłego. Samo zdarzenie powinno być również objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami umowy polisy, jaka została zawarta. 

O jednorazowe odszkodowanie z tytułu trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może starać się również osoba, która w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych uległa wypadkowi. Wysokość odszkodowania jest wypłacana zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym i prawo do niej ma zarówno poszkodowany, jak i wyznaczony przez nią członek rodziny. Świadczenie to wynosi 20 procent średniego wynagrodzenia za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu. 

Kiedy należy ubiegać się o odszkodowanie? 

Prywatne ubezpieczenie na zdrowie, zwłaszcza to opłacane w ramach nieszczęśliwego wypadku, którego efektem jest uszczerbek na zdrowiu, umożliwia wypłatę rekompensaty za zdarzenie, a także pokrycie wszystkich kosztów leczenia i rehabilitacji. W zależności od tego do jakiego rodzaju uszczerbku dojdzie, towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego mamy wykupioną polisę, wypłaci odszkodowanie zgodnie z obowiązującą u nich tabelą. Jeśli do problemów ze zdrowiem dojdzie w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych bądź w trakcie drogi do pracy i z powrotem, o odszkodowanie można również starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Jednorazowa wypłata odszkodowania po wypadku, którego efektem był trwały bądź długotrwały uszczerbek na zdrowiu, należy się każdej osobie odprowadzającej składki na ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku konieczne będzie zgłoszenie odpowiedniego wniosku, a także udokumentowanie całego zdarzenia i ewentualnego leczenia. Warto jednak wiedzieć, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i prywatne towarzystwo ubezpieczeń, nie zawsze są gotowe na wypłatę określonej kwoty odszkodowania. 

Brak wypłacenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu 

Z różnych powodów ubezpieczyciel nie zawsze wypłaca należna nam kwotę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu. Niekiedy wynika to z niespełnionych warunków ubezpieczenia (zwłaszcza w przypadku prywatnej polisy na życie i zdrowie). W takim przypadku zawsze można odwołać się od decyzji. Negatywna odpowiedź na pismo odwoławcze daje możliwość skierowania sprawy do właściwego sądu, aby w drodze postępowania cywilnego otrzymać świadczenie. 

Inaczej kwestia złożenia odwołania od braku wypłacenia odszkodowania bądź zaniżenia jego wartości ma się w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wtedy konieczne jest złożenie odwołania do sądu powszechnego, a dokładnie sądu ubezpieczeń społecznych, gdzie sprawa będzie toczyć się według przepisów regulowanych w kodeksie postępowania cywilnego. 

Pomoc prawna w przypadku braku wypłacenia odszkodowania 

Postępowanie odwoławcze w przypadku braku wypłaty odszkodowania z polisy prywatnej jest mniej skomplikowane niż odwołania się od decyzji do sądu powszechnego. W obu przypadkach warto jednak skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata ze Szczecina, specjalizującego się w prawie ubezpieczeń społecznych. Kancelaria adwokacka pomoże w napisaniu wniosku o odwołanie, a także wskaże jakie dokumenty będą potrzebne do poparcia swoich roszczeń. Profesjonalna pomoc adwokata będzie również niezbędna w momencie wkroczenia na drogę sądową, aby reprezentować swojego klienta w trakcie trwania postępowania.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.