Jak wygląda sprawa o nabycie spadku?

Utrata bliskiej nam osoby to zazwyczaj niezwykle trudny czas. Niestety poza samym procesem związanym z pochówkiem często musimy dopełnić również formalności związane ze spadkiem. Dziedziczenie po osobie zmarłej określone jest przepisami prawnymi, jednak pomimo tego nie zawsze wiemy, jakie kroki należy podjąć i co grozi nam za niedopełnienie tej kwestii.

Stwierdzenie nabycia spadku – jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumentem, który uprawnia nas do przejęcia spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia. Uzyskanie tego dokumentu wbrew pozorom nie jest skomplikowane, ponieważ wszelkie informacje przed przeprowadzeniem sprawy spadkowej możemy uzyskać od notariusza lub jednego z naszych adwokatów ze Szczecina.

Inną drogą do nabycia spadku może być także sprawa sądowa. Do wymaganych dokumentów związanych z przeprowadzeniem sprawy spadkowej należy: akt potwierdzający więzy pokrewieństwa z osobą pozostawiającą spadek (chodzi tutaj o akt urodzenia bądź akt małżeństwa). Poza tym, jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, to ten również musi zostać dołączony do reszty dokumentów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą zostać dostarczone wraz z wnioskiem do sądu, ponieważ w przeciwnym razie przeprowadzenie sprawy spadkowej nie będzie możliwe. Jeżeli sprawę spadkową będziemy mogli realizować u notariusza wymagane są takie same dokumenty z wyjątkiem wniosku.

Sprawa o nabycie spadku – czy obecność jest obowiązkowa?

W przypadku sprawy przeprowadzanej w sądzie, muszą się tam stawić wszystkie osoby uprawnione do spadku. Zazwyczaj nie jest możliwe, aby sprawa została przeprowadzona w momencie, gdy jeden ze spadkobierców się nie zgłosi. Każda z osób uprawnionych do spadku musi przyjść na umówiony termin z dokumentami, które zostały wcześniej wymienione. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeden ze spadkobierców udzieli notarialnego pełnomocnictwa innej osobie, które będzie go reprezentować przed sądem.

Oczywiście kwestia wstawiennictwa ostatecznie zależy od sędziego, jednak zazwyczaj wstawiennictwo to jest obowiązkowe.

Sprawa o nabycie spadku – jak przebiega?

Sprawa dotycząca nabycia spadku polega na zebraniu potrzebnych dla sędziego informacji mających wpływ na przebieg całego procesu. Sędzia może zadawać różne pytania, również te, które mogą pomóc ustalić dalszych ewentualnych spadkobierców.

Przesłuchanie podczas rozprawy osób uprawnionych do spadku określane jest jako zapewnienie spadkowe. Podczas odbierania przez sędziego takiego oświadczenia uczestnik musi udzielić wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane mu pytania. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że zapewnienie spadkowe może zostać odebrane wyłącznie od jednego ze spadkobierców.

Chcesz dobrze przygotować się do sprawy o nabycie spadku? 

Skontaktuj się z nami!

Jaka kara może nas spotkać za niezgłoszenie nabycia spadku?

Nabywając spadek, warto pamiętać o terminie, jaki mamy na zgłoszenie tego faktu do właściwego Urzędu Skarbowego. Czas ten nie może przekroczyć 6 miesięcy od momentu nabycia spadku. Niezgłoszenie nabycia spadku zagrożone jest koniecznością odprowadzenia odpowiedniego podatku.

Na szczęście niezgłoszenie nabycia spadku w terminie nie jest zagrożone poważnymi konsekwencjami, jednak problem może pojawić się w sytuacji, gdy będziemy chcieli na przykład sprzedać odziedziczone mieszkanie.

Od kiedy liczy się data nabycia spadku?

Na przyjęcie lub odrzucenie spadku, spadkobiercy mają aż 6 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie muszą podjąć oni odpowiednie kroki dotyczące spadku. Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, kiedy spadkobierca nie wiedział o śmierci spadkodawcy. Wtedy czas ten liczony jest od dnia, kiedy do osoby, która jest uprawniona do dziedziczenia dotarła informacja o śmierci.

Oczywiście często sąd wymaga wyjaśnień, z jakich powodów wystąpiło opóźnienie. Udzielenie wyczerpujących informacji na ten temat przez spadkobierców jest zwykle bardzo ważną kwestią.

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie – ile trwa?

Czas trwania postępowania spadkowego jest uzależniony od tego, jaka forma nabycia spadku zostanie wybrana. Jeżeli jednak sprawa dotycząca nabycia spadku ma odbyć się w sądzie, trzeba liczyć się z dłuższym czasem trwania całego procesu nabycia spadku, niż podczas notarialnego postępowania spadkowego.

Od chwili złożenia wniosku w sądzie do momentu wyznaczenia sprawy sądowej może minąć nawet 6 miesięcy. Czas ten może być oczywiście krótszy, jednak nie da się jednoznacznie określić, kiedy cały ten proces dobiegnie końca. Ponadto trzeba liczyć się również z tym, że jedna sprawa spadkowa może okazać się niewystarczająca i sędzia wyznaczy kolejny termin rozprawy.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.