Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, do którego doszło podczas wykonywania obowiązków zawodowych to jeden z częstych powodów ubiegania się o odszkodowanie. Poszkodowany pracownik ma prawo domagać się odszkodowania m.in. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniamy, kiedy należy się pracownikowi odszkodowanie oraz w jaki sposób pociągnąć do odpowiedzialności pracodawcę, którego niedbalstwo doprowadziło do wypadku.

Od kogo można żądać odszkodowania za wypadek w pracy?

Pierwszą instytucją, do której zwracamy się z roszczeniami w sprawie odszkodowania, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To ZUS ma obowiązek wypłacić zagwarantowane ubezpieczonym pracownikom świadczenia, które obejmują nie tylko jednorazowe odszkodowanie, ale także świadczenie rehabilitacyjne oraz świadczenie chorobowe. W przypadku trwałej niezdolności do pracy lub choroby zawodowej pracownik może ubiegać się o wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenia te zagwarantowane są dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz oskładkowanych umów cywilno-prawnych.

 Odszkodowania można zażądać także od pracodawcy. Muszą jednak zachodzić ku temu odpowiednie przesłanki, które uwzględniają m.in.:

  • świadome narażenie pracownika na utratę zdrowia lub życia podczas wykonywania obowiązków zawodowych (udostępnienie wadliwego sprzętu, brak przeglądów wyposażenia itp.),
  • zaniedbanie obowiązków pracowniczych dotyczących odpowiedniego wyposażenia pracownika w środki ochrony osobistej (odzież ochronna, okulary ochronne itp.),
  • dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracownika, który nie ma ważnych badań lekarskich lub zlecenie wykonania pracy pracownikowi bez uprawnień.

Oprócz odszkodowania możemy domagać się od pracodawcy wypłaty zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

 Jak dochodzić swoich praw?

 Niejednokrotnie zdarza się, że pracownicy lub ich rodziny (w przypadku śmiertelnego wypadku podczas wykonywania obowiązków zawodowych) mają problem z uzyskaniem odszkodowania. W takim przypadku najlepiej skorzystać z pomocy prawnej, dzięki której zyskamy niezastąpione wsparcie podczas dochodzenia swoich praw. Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w uzyskaniu odszkodowania w Szczecinie nie tylko w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu oraz wypadków śmiertelnych, do których doszło w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, ale także w przypadku szkód majątkowych na mieniu lub dobrach osobistych.

 Kiedy nie uzyskamy odszkodowania za wypadek w pracy?

 Jedną z przesłanek, która uniemożliwia wypłatę odszkodowanie, jest świadome działanie pracownika na szkodę własną oraz szkodę pracodawcy. Odszkodowanie nie przysługuje także pracownikom, którzy wykonywali obowiązki zawodowe pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także pracownikom, którzy złamali regulamin zakładu pracy, ignorując przepisy BHP.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.