W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Telefon 601867542

Telefon 918203303

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce w sytuacji, kiedy dana osoba nabywa do niej prawo własności, nie będąc jej właścicielem. Taka możliwość ma miejsce w przypadku długotrwałego i faktycznego posiadania. Mowa tutaj zarówno o gruntach, jak i budynkach. Co ważne, nie ma możliwości zasiedzenia części danego dobra. Jednak, aby zasiedzenie było możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz potwierdzenie na drodze sądowej.

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Jednym z przewidywanych przez prawo sposobów na zostanie właścicielem danej nieruchomości jest zasiedzenie. Ten rodzaj nabycia jest regulowany przez Kodeks cywilny. Do zasiedzenia dochodzi na skutek korzystania z określonego dobra i traktowania go jak właściciel nieprzerwanie przez określony czas bez oficjalnego przypisania tej funkcji. Prawo do własności nabywa się bez konieczności zawierania umowy, jednak musi być potwierdzone przez sąd. Z zasiedzeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy:

  • posiadanie nieruchomości musi być samoistne;
  • musi zaistnieć określony upływ czasu.

Posiadacz samoistny to osoba władająca danym dobrem, jak właściciel i zachowuje się tak, jakby nim był. Wiąże się to z ponoszeniem wszelkich opłat oraz podatków związanych z posiadaniem konkretnej nieruchomości, a także z pobieraniem z niej pożytki.

Polskie prawo rozróżnia dwa zasiedzenia tj. w dobrej i złej wierze.

Dobra wiara występuje wówczas, gdy dana osoba dokonuje zasiedzenia zgodnie z prawem, czyli uzasadnionymi okolicznościami i jest przekonana, że ma prawo do władania określonym mieniem. Jeżeli osoba ta, wiedziała, że nie ma tego prawa, wtedy mówi się o złej wierze.

Zasiedzenie w dobrej wierze – ile lat?

Upływ czasu jest podstawową przesłanką do zasiedzenia. Zgodnie z art. 172 § 1,2 Kodeksu cywilnego: posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli dysponuje nieruchomością nieprzerwanie przez 20 lat jako posiadacz samoistny.

Jakiego rodzaju obiekt może być objęty zasiedzeniem w dobrej wierze?

Przepisy prawa jasno określają, że zasiedzenie odnosi się wyłącznie do nieruchomości gruntowych i budynków, które są trwale związane z gruntem, bądź części tych zabudowań, jeśli na mocy przepisów stanowią odrębny od działki przedmiot własności.

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Nieruchomości są najczęstszym przedmiotem zasiedzenia. Mowa tutaj o budynku czy lokalu mieszkalnym, które stanowią przedmiot odrębnej własności. Stąd też nie ma możliwości zasiedzenia np. pokoju, ponieważ nie jest to odrębny rodzaj nieruchomości. Z kolei zasiedzenie gruntu w dobrej wierze często mylone jest z dzierżawą, która wiąże się z umową. Na jej mocy dzierżawcza jest posiadaczem zależnym, więc nie spełnia jednego z koniecznych warunków. Zasiedzenie działki w dobrej wierze jest możliwe po upływie 20 lat, będąc przy tym posiadaczem samoistnym.

Czego nie obejmuje zasiedzenie w dobrej wierze? Przykłady

Nie ma możliwości zasiedzenia części składowych rzeczy niebędących odrębnym przedmiotem własności, ponieważ nie mogą one być przedmiotem posiadania samoistnego, co z kolei jest jednym z warunków zasiedzenia.

W praktyce oznacza to, że nie można zasiedzieć części nieruchomości np. jednego pomieszczenia (pokój, strych, piwnica) w domu jednorodzinnym.

Jak wygląda postępowanie w sprawie zasiedzenia w dobrej wierze i w jakich sytuacjach może być wszczęte?

Osoba zainteresowana, która chce nabyć prawo własności do danej nieruchomości, uiszcza opłatę w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe. Jest to warunek konieczny, aby sąd rozpatrzył sprawę. Następnie składa wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze w sądzie rejonowym (właściwym dla miejsca, w którym znajduje się nieruchomość) w wydziale cywilnym. W jego przygotowaniu może pomóc jeden z naszych adwokatów ze Szczecina specjalizujących się w prawie cywilnym. Taki wniosek powinien zawierać:

  • dane wszystkich osób, których dotyczyć będzie wynik postępowania;
  • dane określające nieruchomość – adres administracyjny nieruchomości, powierzchnię, kategorię użytku, a także numer księgi wieczystej danej nieruchomości (jeżeli jest założona);
  • odpis księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla danej nieruchomości;
  • dowody świadczące o nieprzerwanym posiadaniu określonej nieruchomości np. wniesienie opłat oraz podatków.

Osoba, która zajmowała się oraz utrzymywała daną nieruchomość przez 20 lat, zgodnie z prawem może stać się jej prawowitym właścicielem. Umożliwia to zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze. Jednak by tak się stało, konieczne jest wypełnienie przesłanek oraz pozytywnie rozpatrzony wniosek przez sąd.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów

Siedziba Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie

   ul. Staromłyńska 20/3 (Pl. Orła Białego)
          70-561 Szczecin

   601 867 542
   91 820 33 03

  +48 91 820 26 13

   lukasz.weglowski@wp.pl
   lukasz@weglowski.com.pl

  Godziny otwarcia: pn-pt 9.00 - 17.00

Filia w Kamieniu Pomorskim

   ul. Mieszka I 1/1c
           72-400 Kamień Pomorski

   601 867 542
   91 820 33 03

   91 820 26 13

   lukasz.weglowski@wp.pl
   lukasz@weglowski.com.pl

   Dyżur w każdy czwartek od godz. 15.00 do godz. 18.00

           Więcej informacji: Filia w Kamieniu Pomorskim