Czym jest naruszenie dóbr osobistych i jak mu przeciwdziałać?

Naruszenie dóbr osobistych to zwrot, z którym zapewne spotkał się każdy z nas. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, co to właściwie oznacza. Ta niewiedza bardzo często skutkuje tym, że nieświadomie akceptujemy sytuacje, w których nasze dobra są naruszane. W tym artykule wyjaśnimy, czym są dobra osobiste, kiedy dochodzi do ich naruszenia i jak temu przeciwdziałać.

Czym właściwie są dobra osobiste?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 23) dobra osobiste to “w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska”. Są to więc najważniejsze niemajątkowe prawa przysługujące każdemu człowiekowi, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Każdy człowiek ma zapewnioną ochronę dóbr osobistych.

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Naruszenie dóbr osobistych to temat bardzo szeroki, a niejednokrotnie również nie do końca jednoznaczny. Przede wszystkim warto pamiętać, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, najczęściej bierze się pod uwagę zasady panujące w danym społeczeństwie. Zatem konsekwencje określonych zdarzeń czy zachowań, które cię dotykają, muszą być oceniane negatywnie nie tylko przez ciebie, ale również przez społeczeństwo, opinię publiczną (a więc każdego innego człowieka, który żyje w danej społeczności). Zatem naruszenie dóbr osobistych nie zależy wyłącznie od subiektywnych odczuć osoby, która jest potencjalnie poszkodowana.

Co więcej, ochrony dóbr osobistych można się domagać wyłącznie w przypadku, gdy do niestosownego zachowania doszło bezprawnie. Tylko bezprawna ingerencja innej osoby lub osób uprawnia do ubiegania się o zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw osobistych.

Co zrobić, gdy doszło do naruszenia dóbr osobistych?

Jeśli doszło do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, istnieje kilka sposobów obrony polecanych przez naszych adwokatów ze Szczecina. Warto pamiętać, że rodzajów dobór osobistych jest bardzo wiele, zatem również i sposobów ich naruszenia jest sporo. Do najważniejszych możliwości ochrony zaliczamy:

  • zadośćuczynienie – jest to oczywiście zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Bardzo często przyjmuje ono formę zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Warto przy tym pamiętać, że zadośćuczynienie pieniężne nie jest wynagrodzeniem za doznane krzywdy, a jedynie środkiem, który ma zapewnić osobie pokrzywdzonej uczucie sprawiedliwości. Jednocześnie jest to forma represji dla sprawcy.
  • żądanie, aby sprawca zaniechał (zaprzestał) działań określanych mianem naruszania dóbr osobistych. Oczywiście takie żądanie może być potwierdzone przez sąd, np. wydaniem zakazu dalszych działań (np. zakaz publikowania szkodliwych informacji w gazetach czy internecie).

 

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.