Rozwód z orzeczeniem o winie. Jak go uzyskać?

W jaki sposób walczyć o to, by w wyroku rozwodowym sąd orzekł o winie małżonka? Jakich argumentów i dowodów możemy użyć, by mieć szansę na uzyskanie takiego orzeczenia? W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie czynniki mogą okazać się pomocne w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie.

Przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie

Postępowanie rozwodowe wymaga w tym przypadku, by sąd oprócz orzeczenia o rozwodzie ustalił też, kto jest winien rozpadu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że może on orzec o winie jednego z małżonków, obojga lub żadnego z nich. Najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie to m.in.:

  • Alkoholizm – jest to najczęściej spotykana przyczyna rozwodu.
  • Agresja – pod tym pojęciem rozumie się przemoc zarówno fizyczną, jak i psychiczną.
  • Groźba – jeżeli jeden małżonek otrzymuje pogróżki ze strony drugiego i w związku z tym nie czuje się bezpiecznie, stanowi to powód do rozwodu z orzeczeniem o winie.
  • Zdrada – pod pojęciem zdrady małżeńskiej rozumie się nie tylko akt seksualny, lecz także wszelkie inne czyny przekraczające granice przyzwoitości lub sugerujące zaistnienie cudzołóstwa.
  • Odmowa współżycia seksualnego – również ona może być przyczyną uzyskania orzeczenia o winie, jeżeli nie wynika z powodów niezależnych od małżonka, takich jak np. choroba uniemożliwiająca współżycie.
  • Porzucenie – jeżeli małżonek bez uzasadnienia opuści drugiego na stałe, również może być to podstawą do orzeczenia o winie. Przykładem porzucenia jest np. wyjazd do pracy za granicę.
  • Brak wzajemnej pomocy – wszelkie sytuacje, w których jeden z małżonków uchyla się od obowiązku udzielenia pomocy drugiemu – np. nie wspiera go finansowo – stanowią uzasadnioną przyczynę rozwodu.

Pamiętajmy, że orzeczenie o winie jednego z małżonków może mieć miejsce tylko wtedy, gdy drugi dostarczy sądowi potwierdzające ją dowody – czyli np. obciążające drugą stronę dokumenty albo zeznania świadków. Rzetelny dowód stanowią również kopie e-maili i wiadomości tekstowych czy wykonane w tajemnicy nagrania audiowizualne.

Chcesz złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Zgłoś się do naszej kancelarii adwokackiej ze Szczecina – pomożemy Ci go przygotować!

Skontaktuj się z nami

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.