Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Zmiana nazwiska po rozwodzie najczęściej dotyczy kobiet. Wiele z nich zastanawia się, jak wygląda taka procedura i co jest konieczne, aby powrócić do nazwiska, którym posługiwały się przed zawarciem związku małżeńskiego. 

Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące tego procesu.

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Jeszcze przed ślubem narzeczeni decydują, jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Możliwości są trzy: pierwsza, która jest najczęściej wybierana, to wspólne nazwisko, które dotychczas nosiło jedno z nich. Nie zawsze jest to nazwisko przyszłego męża, narzeczony również może przyjąć nazwisko swojej wybranki. Druga możliwość to połączenie swojego z tym małżonka. Trzecią opcją jest, pozostanie przy swoich dotychczasowych nazwiskach. O dokonanym wyborze zainteresowani informują kierownika USC w stosownym oświadczeniu.

W przypadku, kiedy małżonkowie decydują się na pierwszą lub drugą opcję, po orzeczonym rozwodzie mogą powrócić do swojego nazwiska, którym posługiwali się przed zawarciem związku małżeńskiego.

W przypadku rozwodu nie ma możliwości, aby jeden z małżonków nakazał zmianę nazwiska byłemu współmałżonkowi. Taka decyzja musi być podjęta samodzielnie przez osobę, która po ślubie zmieniła nazwisko.

W jakim czasie należy zgłosić chęć zmiany nazwiska?

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek decydujący się na zmianę nazwiska, musi zgłosić taką chęć w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Osoba, która wstępując w związek małżeński, zmieniła swoje nazwisko, składa stosowne oświadczenie w wyznaczonym terminie. Po upływie trzech miesięcy konieczne będzie postępowanie w trybie administracyjnym. W tym przypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Oznacza to złożenie stosownego wniosku uwzględniającego prośbę, dotyczącą powrotu do swojego nazwiska wraz z jej uzasadnieniem. Będzie to stanowiło podstawę do wyrażenia zgody na zmianę. W takiej sytuacji pomocna będzie wiedza i doświadczenie adwokata od rozwodów ze Szczecina, który pomoże sformułować wniosek.

Gdzie należy zgłosić chęć zmiany nazwiska?

Małżonek, który wyraża chęć zmiany nazwiska wskutek rozwodu, musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie ma konieczności, aby pismo było dostarczone do urzędu właściwego względem miejsca zamieszkania bądź zameldowania. Można to zrobić w dowolnym USC. W przypadku osób przebywających za granicą, właściwą placówką będzie konsulat.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Składając oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 11 zł. W sytuacji, kiedy małżonek wnioskuje o zmianę nazwiska przed konsulem, należy wpłacić 50 euro. Opłatę można zapłacić w kasie urzędu lub przelać pieniądze na konto bankowe odpowiedniej jednostki.

Jakie dokumenty będą niezbędne w całej procedurze?

Małżonek, który wyraża chęć powrotu do swojego nazwiska, musi przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód osobisty bądź paszport;
  • orzeczenie o rozwodzie;
  • informacje dotyczące miejsca, w którym został sporządzony akt małżeństwa wraz z datą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Dodatkowo składając wniosek o zmianę nazwiska przed konsulem, należy dołączyć odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie.

Po złożeniu oświadczenia, uiszczenia wymaganej opłaty oraz przedstawieniu kompletu dokumentów, kierownik USC bądź konsul przyjmie stosowny wniosek i sporządzi protokół. Następie urzędnik wraz z wnioskodawcą podpisują dokument. Na akcie małżeństwa zostanie umieszczona wzmianka informująca o aktualnym nazwisku.

W sytuacji, kiedy wniosek jest składany w konsulacie lub innym USC niż ten, w którym został sporządzony akt małżeństwa, kierownik bądź konsul prześle stosowne oświadczenie do właściwego kierownika USC, w celu dołączenia wzmianki dotyczącej zmiany nazwiska. Po naniesieniu stosownej informacji małżonek może prawnie posługiwać się swoim nazwiskiem noszonym przed ślubem.

Chcesz otrzymać pomoc w dopełnieniu formalności związanych ze zmianą nazwiska po ślubie?

Skontaktuj się z naszymi adwokatami 

Zmieniając nazwisko, koniecznie należy wymienić wszystkie dokumenty, które zawierają dane osobowe. Wymianie podlegają przede wszystkim:

  • dowód osobisty;
  • paszport;
  • legitymacja studencka lub słuchacza;
  • prawo jazdy;
  • dowód rejestracyjny posiadanych samochodów.

Warto również pamiętać, że o zmianie nazwiska należy niezwłocznie poinformować pracodawcę oraz zainteresowane instytucje np. uczelnię (dotyczy studentów), szkołę naszych dzieci, czy bank. W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej również należy dokonać stosownych zmian.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.