Jak‌ ‌przygotować‌ ‌dowody‌ ‌do‌ ‌sprawy‌ ‌rozwodowej?‌ ‌

Zgodnie ze skalą punktową stworzoną przez badaczy Holmesa i Rahe’a, rozwód znajduje się na szczycie zdarzeń, które są najbardziej stresujące w życiu człowieka. Osoby, które zdecydują się na rozwód, muszą między innymi przygotować konieczne dowody w sprawie. Mają jednak bardzo szerokie pole manewru, ponieważ katalog dowodów do sprawy rozwodowej jest otwarty. Co to oznacza? Mogą czerpać informacje z wielu źródeł, ale warto wiedzieć, jak dobrze przygotować dowody do rozwodu.

Rodzaje spraw rozwodowych

 • rozwód bez orzekania o winie – inaczej rozwód za porozumieniem stron. Jest to rozwód, w którym sąd nie orzeka o winie.
 • rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron – zwykle decyduje się na niego jeden z małżonków, gdy chce, aby drugi poniósł odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Rozwód z orzekaniem o winie to jedyny sposób, gdy nie jest możliwe polubowne zakończenie małżeństwa. Aby udowodnić winę małżonka, konieczne jest zebranie odpowiednich dowodów, które będą miały dla sądu wartość i umożliwią udowodnienie winy rozpadu małżeństwa.
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron

Dlaczego warto gromadzić dowody w sprawie rozwodowej?

Na rozwód bez orzekania o winie zwykle decydują się pary, które chcą zakończyć proces szybko i odejść od siebie w dobrych relacjach. Takie rozwody mogą się zakończyć już na pierwszej sprawie rozwodowej, zwłaszcza jeśli para nie ma dzieci. Inaczej jest w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie, ponieważ konieczne jest udowodnienie w sądzie winy małżonka o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Aby to było możliwe warto mieć plan, który najlepiej ustalić z adwokatem. 

Jak przygotować dowody do sprawy rozwodowej?

Orzeczenie rozwodu zachodzi w sytuacji, kiedy istnieją dowody na to, że rozpadły się więzi małżeńskie (więź emocjonalna, fizyczna, gospodarcza). Najtrudniejsze są sprawy rozwodowe, w których konieczne jest ustalenie władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów czy kontaktów z dzieckiem. Jakie dowody należy więc przygotować?

Dowód 1. Przesłuchanie stron

Jest to obowiązkowy dowód dla Sądu, który pomaga określić o rozpadzie pożycia. Co więcej, obligatoryjnym dowodem jest przesłuchanie stron

Dowód 2. Zeznania świadków

Możliwe są także inne dowody, jak np. zeznania świadka. Ich wprowadzenie wymaga podania danych osoby i okoliczności, na jaką ma być złożony dowód. Zwykle świadkowie są powoływani, aby potwierdzić zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego i ewentualnie wskazać winę jednego z nich.

Dowód 3: Dokumenty

W zależności od charakteru sprawy lista dokumentów może się różnić i najlepiej zawsze ustalić ją z adwokatem przed wniesieniem wniosku o rozwód. Przykładowe dokumenty (wraz z ich zastosowaniem w nawiasie) to:

 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • orzeczenia z innych spraw sądowych, dokumenty z Policji (znaczące przy winie)
 • zaświadczenia o terapiach odwykowych (znaczące przy winie)
 • zaświadczenia o zarobkach stron (znaczące przy ustalaniu alimentów);
 • dowody opłat rachunków domowych, wskazanie kosztów utrzymania dziecka (znaczące przy ustalaniu alimentów)
 • wywiad środowiskowy (znaczący przy udowodnieniu winy)

Jakie dowody mogą pomóc w rozwodzie?

Rozwód to rozwiązanie umowy cywilnoprawnej, co oznacza, że opiera się na przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie dowody do sprawy muszą udowadniać występowanie okoliczności, która jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. W praktyce oznacza to, że jeśli powodem rozpadu małżeństwa jest alkoholizm, konieczne jest zebranie dowodów na jego istnienie. Podobnie w przypadku zdrady, hazardu, dopuszczania się przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Nie wystarczą słowa. Warto gromadzić:

 • zdjęcia, nagrania wideo,
 • dokumenty,
 • wiadomości SMS i e-mailowe,
 • zeznania świadków, np. sąsiadów,
 • wydruki bankowe,
 • bilety na wydarzenia kulturalne,
 • historię przeglądania witryn internetowych.

Popularnym i bardzo skutecznym rozwiązaniem w przypadku zbierania dowodów do sprawy rozwodowej jest wynajęcie profesjonalnego detektywa, którego wywiad detektywistyczny załącza się do pozwu.

Udzielamy pomocy w dopełnieniu formalności związanych z rozwodami w Szczecinie

Skontaktuj się z nami

Jakich dowodów nie można wykorzystać w sądzie?

Sprawa rozwodowa to proces, w którym sąd dopuści do sprawy tylko dowody pozyskane zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie wolno podejmować działań, które sąd uzna za naruszenie, dlatego nie włamuj się na konta osobiste w portalach społecznościowych, nie zakładaj samodzielnie podsłuchów ani kamer, nie wchodź na pocztę i nie przeglądaj korespondencji, której nie jesteś adresatem. Takie działania mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i sklasyfikowane jako przestępstwo.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.