Na co nakładany jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy jest nakładany na poszczególne dobra, w celu ograniczenia ich spożycia, głównie ze względu na szkodliwość dla zdrowia bądź na znaczną akumulację zysku (niskie koszty produkcji oraz duże zapotrzebowanie). Akcyza wraz z podatkiem dochodowym stanowi główne źródło dochodu budżetu państwa.

Co to jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy 2022 – podatek akcyzowy popularnie nazywany akcyzą jest to podatek pośredni. Oznacza to, że nie jest on płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ponieważ jego wartość jest doliczana przy zakupie towaru. Dodatkowo nie ma charakteru powszechnego, czyli dotyczy tylko wybranych kategorii wyrobów. Obciąża więc konsumpcję, ponieważ jego wartość ponoszona jest przez nabywcę towarów, które są objęte akcyzą.

Na co podatek akcyzowy nakładany jest w Polsce?

W Polsce podatek akcyzowy nakładany jest na wybrane dobra. Należy do nich zaliczyć:

 • napoje alkoholowe;
 • wyroby tytoniowe;
 • wyroby energetyczne;
 • energia elektryczna;
 • samochody osobowe.

Podatek akcyzowy – przykłady konkretnych produktów

Akcyza nakładana jest m.in. na takie wyroby jak: wódka, wino, piwo, papierosy, tytoń do palenia, susz tytoniowy czy cygara. Dodatkowo obejmuje wyroby energetyczne np. gaz ziemny czy energię elektryczną. Obowiązuje także podatek akcyzowy na paliwo opałowe oraz oleje roślinne i zwierzęce, jednak tylko wtedy, gdy stosuje się je jako paliwo do ogrzania bądź napędu.

Kto płaci podatek akcyzowy?

Zgodnie z prawem gospodarczym, płatnikami podatku akcyzowego są:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednak dokonuje czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym;
 • osoba, wobec której zaistniał stan faktyczny, który podlega opodatkowaniu.

W praktyce oznacza to, że każdy z nas jest zobowiązany do płacenia akcyzy, jeżeli chce nabyć dobra, które są obciążone podatkiem akcyzowym.

Ważnym zagadnieniem jest także podatek akcyzowy od wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne. W Polsce wiele osób zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają prąd. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, zużycie wyprodukowanej energii na własne potrzeby nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednak moc użytkowa instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii na potrzeby własne nie przekracza 1 MW.

Podatek akcyzowy – ile wynosi?

Zróżnicowany charakter podstawy opodatkowania określa odmienność w zakresie stawek podatkowych. Podatek akcyzowy stawki:

 • kwotowe;
 • procentowe;
 • kwotowo-procentowe.

Podatek akcyzowy – gdzie zapłacić?

Wartość podatku akcyzowego najczęściej wliczana jest w dane dobro. Nieco inaczej wygląda kwestia nabycia np. samochodu, który jest sprowadzany z zagranicy. Wszystkie pojazdy osobowe, które są rejestrowane w Polsce po raz pierwszy, objęte są akcyzą. Podatek akcyzowy od samochodu należy zapłacić w urzędzie skarbowym, w przeciągu 30 dni.

Kto i w jaki sposób musi uwzględnić podatek akcyzowy w prowadzeniu własnej działalności?

Przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu wyrobów akcyzowych, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA – Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Dodatkowo zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą przed dniem wykonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu akcyzą, bądź pierwszej czynności z wykorzystaniem dóbr akcyzowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy uwzględniając ich przeznaczenie, zobowiązany jest do zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy produkujący, sprzedający bądź sprowadzający wyroby akcyzowe z zagranicy zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji akcyzowej w urzędzie celnym.

Potrzebujesz pomocy naszych adwokatów ze Szczecina w dopełnieniu formalności związanych z podatkiem akcyzowym? 

Skontaktuj się z nami!

Na czym mogą polegać wyłudzenia w obszarze podatku akcyzowego i co grozi za nieprawidłowości?

Art. 63 kodeksu karnego skarbowego określa, że za nieprawidłowości w obszarze podatku akcyzowego grozi kara 720 stawek dziennych bądź kara pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe jest zastosowanie również obu kar łącznie.

Najczęstsze nieprawidłowości związane z podatkiem akcyzowym to:

 • nieprawidłowe, nieodpowiednie, uszkodzone, podrobione lub zniszczone oznakowanie akcyzowe;
 • sprowadzanie na terytorium kraju dóbr akcyzowych bez ich oznaczenia znakami akcyzy;
 • produkcja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym i wydanie z magazynu dóbr bądź ich sprzedaż bez uprzedniego oznaczenia akcyzą.

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wykonania czynności bądź w momencie, kiedy zaistnieje stan faktyczny, który podlega opodatkowaniu akcyzą.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.