Klauzule podstawowe w umowie handlowej

Umowa to sprawdzony sposób na przejrzystą współpracę pomiędzy kontrahentami. Dodatkowo jest sprawdzonym narzędziem w walce o wyegzekwowanie podjętych zobowiązań. Pomaga również w rozstrzygnięciu ewentualnych trudności i stanowi zabezpieczenie dla obu stron. Jak sporządzić umowę? Jakie elementy powinna, a jakie musi zawierać, by dobrze chroniła interesy każdej ze stron?

Jak powinna być sporządzona dobra umowa?

Umowa jest istotnym dokumentem, który jest zawierany pomiędzy stronami, najczęściej przez przedsiębiorców. Dobrze i poprawnie sporządzona musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Jej zadaniem jest m.in. rzetelne zabezpieczenie interesów. Aby tak się stało, należy w niej zawrzeć przedmiotowo istotne elementy.

Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • określenie stron,
 • treść umowy,
 • podpisy obu stron.

Ważnym elementem są również warunki, które wspólnie są ustalane z drugą stroną. Dodatkowo należy pamiętać, że musi ona być w pełni czytelna i zrozumiała.

Dokument powinien być sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach.

Co to jest klauzula i jakie są jej rodzaje?

Klauzula jest określana jako zastrzeżenie lub warunek. Jest umieszczana w celu dokładnego sprecyzowania koncepcji stron podpisujących dokument. Warunki umowy znajdują się w określonej kolejności pod punktami lub paragrafami. Klauzula ma za zadanie szczegółowo określić, co dany podmiot chce uzyskać poprzez zawarcie kontraktu. Dodatkowo stanowi zabezpieczenie interesów obu stron w przypadku kiedy jedna z nich dopuści się naruszeń lub złamie przepisy. Istotne jest również, że jasno określa zasady stosowane w sytuacjach, które mogą pojawić się w przyszłości niezależnie od przedsiębiorców lub innych podmiotów.

Klauzule dzieli się na dwa rodzaje: podstawowe i uzupełniające.

Czym są podstawowe typy klauzul i po co się je formułuje?

Zastosowanie postanowień umownych ma zapewnić jasną sytuację w relacjach z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami albo uczestnikami obrotu gospodarczego.

Do klauzul podstawowych zalicza się:

 1. Przedmiot umowy – jest to dokładny opis tego, co zawiera kontrakt. W tym miejscu należy zawrzeć wszystko to, co w razie zaistniałej sytuacji będzie niezbędne do rozwiania wątpliwości. Jeśli chodzi o świadczenie usług, to należy dokładnie określić, czego będzie ona dotyczyła, natomiast w przypadku sprzedaży konieczny będzie dokładny opis przedmiotu.
 2. Cena – dotyczy umowy sprzedaży. Należy dokładnie określić wartość, którą kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedającemu. Cena powinna być jasno określona czy dotyczy ona całości przedmiotu, czy np. za jedną sztukę. Obowiązkowo należy określić walutę, w której została podana wartość. Kwota powinna być zapisana w cyfrach oraz słownie, to pomoże zapobiec nieuzgodnionej zmianie. W tym miejscu są również określane warunki rat lub rabatów, jeśli one występują.
 3. Ilość – ta klauzula odnosi się do konkretnej ilości towaru. Należy wskazać ilość oraz jednostkę miary np. ilości, tony, długość. W tym miejscu stosuje się również zapis dotyczący ubytku wagowego lub pojemności.
 4. Zasady rewizji cen – ta klauzula odnosi się do zmian dotyczących inflacji, deflacji, czy zmian różnych stawek rynkowych. Ważne jest, aby określić terminy takiego działania.
 5. Terminy i warunki dostawy – w tym miejscu określa się datę, a także, w jakich sytuacjach odpowiedzialność i koszty dostawy przechodzą na kupującego. Dodatkowo precyzuje się podział obowiązków między stronami dotyczących kwestii transportu i ewentualne ryzyko.
 6. Forma płatności – dotyczy sposobu, w jaki kupujący ma zapłacić za daną usługę lub towar np. gotówka czy przelew.
 7. Kontrola i odbiór – polega na określeniu zasad dotyczących kontroli i odbioru towaru.

Czy stosowanie klauzul jest niezbędne?

Zastosowanie klauzuli zależy od decyzji stron. To oni decydują, co znajduje się w umowie. Z pewnością są one pomocne i dokładnie opisują zamysł osób podpisujących kontrakt. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, a także będzie nieodzownym elementem w walce z nieuczciwością. To, jak będzie skonstruowana umowa i jaką czy jakie będzie zawierać klauzulę, ma ogromne znaczenie przy realizacji zapisów.

Warto zatem zapoznać się z tematem i skorzystać z pomocy naszych adwokatów ze Szczecina, aby uniknąć nieporozumień i zwiększyć pewność w prowadzeniu biznesu. Ilość klauzul, które można wykorzystać w umowie, jest dowolna. Każda umowa powinna być odpowiednio skonstruowana po szczegółowej analizie obu stron. To zapewni pewność i bezpieczeństwo podpisywanego kontraktu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.