Co grozi za wyłudzenie VAT?

Oszustwa związane z VAT to powszechna forma uchylania się od opodatkowania. Co to jest wyłudzenie VAT i gdzie jest zgłaszane? Co grozi za wyłudzenie VAT? Jaka jest kara i jakie wyroki za wyłudzenie?

Wyłudzenie VAT – co to znaczy?

VAT oznacza podatek od wartości dodanej i jest to forma podatku konsumpcyjnego, który wiele krajów nakłada na towary i usługi. Wyłudzenie podatku VAT to praktyka polegająca na składaniu rządowi fałszywych oświadczeń o zobowiązaniu z tytułu podatku VAT w celu uzyskania zwrotu. Oszustwa związane z VAT popełniają zarówno osoby fizyczne, jak i korporacje. Stało się to globalnym problemem, ponieważ można to zrobić zdalnie przez Internet, co utrudnia władzom wyśledzenie sprawców. Problem z oszustwami związanymi z VAT polega na tym, że podważają one integralność unijnego systemu VAT i mogą prowadzić do znacznych strat dla rządów i przedsiębiorstw.

Wyłudzenie VAT – przykład

Oszustwa związane z VAT są powszechną formą uchylania się od płacenia podatków. Mają miejsce, gdy ludzie twierdzą, że sprzedają towary lub usługi bez naliczania odpowiedniej kwoty podatku VAT, lub twierdzą, że sprzedają własne towary, podczas gdy faktycznie kupują je gdzie indziej. W sytuacji, gdy zostaliśmy oskarżeni o popełnienie takiego czynu, może okazać się konieczne skorzystanie z pomocy naszego adwokata ze Szczecina.

Ten rodzaj oszustwa to coraz powszechniejsza forma oszustwa podatkowego. Wraz ze wzrostem wykorzystania kanałów cyfrowych w handlu pojawiają się nowe możliwości nieuczciwej działalności. Przez to z roku na rok obserwuje się wzrost oszustw na VAT. Tylko kraje Unii Europejskiej przez ostatnie lata kosztowało to miliardy utraconych dochodów.

Kara za wyłudzenie VAT

Rosnąca ilość fałszowań faktur doprowadziła do wprowadzenia w Polsce od 2017 roku kary za wyłudzanie VAT. Za oszustwa grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Warto wspomnieć też o nowej formie wyłudzenia VAT, jaką jest tzw. zbrodnia vatowska. Polega na podrabianiu lub nawet na przerabiania faktur w celu użycia ich za autentyczne licząc na wyższy zwrot podatku. Trzeba zaznaczyć, że używanie takich faktur jest przestępstwem, a jeśli jesteśmy o takie oskarżani, to może się okazać konieczny kontakt z naszą kancelarią, specjalizującą się m.in. w prawie gospodarczym

Ponadto, jeśli kwota na fakturze VAT przekracza 1 milion złotych, to grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Podobnie jeśli wyłudzanie VAT stanowiło stały dochód. Za faktury przekraczające 2 miliony złotych sprawca może zostać skazany wyrokiem od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, a w niektórych przypadkach sąd może orzec nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Wyroki za wyłudzenie VAT

Oszustwo VAT jest poważnym przestępstwem. Może to skutkować otrzymaniem przez sprawcę kary pozbawienia wolności i/lub nieograniczonej grzywny. Przestępca może również zostać pozbawiony uprawnień do pełnienia ważnej funkcji, np. może stracić posadę dyrektora firmy na określony czas. Osoba skazana może też zostać zdyskwalifikowana z kierowania finansami firmy.

Władze mają możliwość kontrolowania i prowadzenia dochodzeń w sprawie firm podejrzanych o oszustwa związane z VAT. Funkcjonariusze mają prawo wchodzić do pomieszczeń, przejmować dokumenty, przeprowadzać wywiady z personelem i klientami oraz aresztować przestępców. Coraz częściej nagłaśnia się też sprawy związane z wyłudzaniem VAT, co sprawia, że wiele osób ma świadomość, że wyłudzanie VAT jest zabronione.

Potrzebujesz pomocy w podobnej sprawie?

Skontaktuj się z nami!

Wyłudzenie VAT – przedawnienie

Przedawnienie rozliczenia VAT oznacza, że za dany okres nie trzeba już przechowywać dokumentacji ani podatnik nie może być poproszony o okazanie dokumentacji przez organy. Co do zasady zobowiązania podatkowe przedawniają się po okresie 5 lat. Oznacza to, że organy ścigania nie mogą ścigać za wyłudzenia podatku VAT po okresie 5 lat od popełnienia przestępstwa. W związku z tym, że zeznania podatkowe są składane w innym roku niż rok, którego dotyczy zeznanie, to często powoduje to problemy i kłopoty z ustaleniem, czy doszło do przedawnienia. Z uwagi na to, trzeba wiedzieć, że zasadniczo bierze się pod uwagę 5 lat, ale od końca roku, w którym przypadł termin zapłaty podatku.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.