Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Początek 2022 roku przyniósł wiele zmian w przepisach regulujących nasze zarobki i rozliczenia. Doniesienia prasowe skupiły się przede wszystkim na nowościach związanych z Polskim Ładem, nie jest to jednak jedyna sfera prawna, w której pojawiły się znaczące aktualizacje. W tym artykule znajdziesz szybki przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy na 2022 rok.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia brutto

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, uwzględniając składki ZUS. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od minimalnego wynagrodzenia nie pobiera się już natomiast podatku dochodowego. Znając te informacje, możemy wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń, że minimalne wynagrodzenie netto wynosić będzie 2 363,56 zł. Od kwoty brutto należy odjąć 293,78 składki emerytalnej, 45,15 zł składki rentowej i 73,75 zł składki chorobowej. 

Minimalna stawka godzinowa to w bieżącym roku 19,70 zł. Zmianie wysokości uległo zatem również minimalne wynagrodzenie za przestój oraz wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na przewidziane w rozkładzie czasu pracy dni wolne.

Włączenie pracodawców w przeciwdziałania względem dłużników alimentacyjnych

Na kanwie obecnych przepisów wiele ryzykują pracodawcy decydujący się na nielegalne zatrudnienie dłużników alimentacyjnych. Za takie uznawane jest porozumienie z dłużnikiem alimentacyjnym i zatrudnianie go bez umowy lub za wynagrodzeniem niższym niż faktycznie wypłacane. Oficjalne zarabianie mniejszej kwoty jest dla takiej nieuczciwej osoby opłacalne, ponieważ w ten sposób na poczet alimentów z wynagrodzenia zostanie potrącona mniejsza ilość pieniędzy.

Według nowych przepisów Kodeksu pracy, na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu, jeśli nie potwierdza on na piśmie zawartej umowy przed dopuszczeniem do pracy pracownika ujawnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i który zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 do 45 000 zł. Taka sama kara dotknie pracodawcę, który wypłaca dłużnikowi alimentacyjnemu wyższe wynagrodzenie “pod stołem”.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpił dotychczasowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i sprawił, że cały system na dobre przeniósł się do świata cyfrowego. W ten sposób znacznie łatwiej będzie wytropić osoby uchylające się od płacenia alimentów oraz opurtunistycznych pracodawców, którzy ułatwiają im spełnianie takiego zamiaru. 

Nasi adwokaci ze Szczecina udzielają wsparcia w odzyskiwaniu zadłużeń 

Skontaktuj się z nami!

Dyrektywa work-life balance

W sierpniu 2022 roku ma zostać wdrożona w Polsce dyrektywa work-life balance zapewniająca pracownikom prawo do równowagi pomiędzy swoim życiem zawodowym a prywatnym. Będzie ona obejmować między innymi zmiany w urlopach rodzicielskich i ulgach dla młodych rodziców. Każdemu z rodziców będzie przysługiwało osobno dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, który będzie można wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko 8 lat. 

Ponadto rodzice i opiekunowie dzieci do 12 roku życia zyskają możliwość uelastycznienia swoich godzin pracy. Ich potrzeby mogą obejmować pracę zdalną, zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zastosowanie elastycznych rozkładów czasu pracy a niekiedy zmniejszenie jego wymiaru. Pojawi się także urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni, dzięki któremu pracownik zyska możliwość zapewnienia krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Oprócz tego dyrektywa work-life balance przyznaje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej. Jeżeli pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem będą wymagały natychmiastowej obecności pracownika, pracodawca będzie musiał przyznać mu stosowny czas wolny.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.