Odszkodowanie za błąd lekarski a ochrona interesów lekarza

Walka o odszkodowanie za błąd lekarski określana jest jako jeden z najtrudniejszych rodzajów procesu sądowego – postępowanie może trwać latami, a do tego konieczna jest duża wiedza, by móc skutecznie udowodnić swoją rację. Jakie kroki może podjąć pacjent, a co może zrobić oskarżony lekarz?

Czym jest błąd lekarski?

Błędem lekarskim jest podejmowanie czynności niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej lub zaniechanie czynności niezbędnych z zakresu diagnostyki i wdrożonych metod leczenia. Przy czym szczególnie ważne jest to, że jeśli sprawa o odszkodowanie za błąd lekarski jest wszczynana dopiero po kilku latach od zdarzenia, konieczne jest odniesienie się do stanu wiedzy medycznej, który był aktualny w dniu zdarzenia.

Kiedy można uznać, że doszło do błędu lekarskiego?

Istnieją kryteria pozwalające zakwalifikować zaistniałą sytuację jako błąd lekarski. Są one następujące:

  • musi dojść do uszczerbku na zdrowiu lub do śmierci pacjenta,
  • częściowa lub całkowita utrata zdrowia, czy też śmierć muszą wynikać z błędu lekarskiego,
  • postępowanie lekarza musi być zakwalifikowane jako błąd lekarski,
  • to na pacjencie lub w przypadku śmierci, na jego rodzinie, spoczywa obowiązek wykazania, że do uszczerbku lub zgonu doszło w wyniku nieprawidłowego leczenia.

Jak pacjent może walczyć o odszkodowanie?

Sprawa w sądzie może trwać nawet 3 lata – przy czym, jeśli pacjent nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa i medycyny, proces może trwać dużo dłużej. Trudno też wyzbyć się towarzyszących sprawie emocji, dlatego też tak ważne jest, by przez cały proces osobie walczącej towarzyszył na przykład nasz adwokat ze Szczecina. Na szczęście są też inne, nieco krótsze drogi walki o należne świadczenia, w których pomoc prawnicza również będzie dobrym rozwiązaniem.

Wojewódzka komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Drogą tą może być np. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Poszkodowany składa do komisji wniosek o rozpatrzenie sprawy wraz z całą zgromadzoną dokumentacją medyczną, a komisja ma 4 miesiące na zbadanie sprawy, po czym wydaje orzeczenie, które wysyła do placówki medycznej, oskarżonej o spowodowanie błędu.

Placówka ma 30 dni na ustosunkowanie się do sprawy, przy czym brak odpowiedzi uznaje się za przyznanie się do winy. Gdy dojdzie już do uprawomocnienia wyroku, decyzję o proponowanej wysokości odszkodowania podejmuje kierownik placówki – pacjent może się z nią zgodzić lub odwołać się w toku postępowania sądowego. Na odwołanie się od decyzji pacjent ma 30 dni.

Jak lekarz może bronić się od oskarżeń?

Liczne publikacje skupiają się na prawach i możliwościach pacjenta w przypadku popełnienia błędu lekarskiego. Jakie są jednak prawa lekarza w takiej sytuacji? Jak może się on bronić przed oskarżeniami, wiedząc, że są one niesłuszne?

  • Lekarz ma prawo do przedstawiania wniosków dowodowych. Co prawda to na pacjencie spoczywa udowodnienie winy lekarza, lecz on sam również może udowadniać swoje racje. W ramach tego prawa może on m.in. przesłuchiwać świadków i przedkładać dokumentację medyczną.
  • Lekarz może odmówić składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania
  • Ponadto, lekarz ma prawo wglądu do akt sprawy m.in. w celu ustalenia linii obrony. 
  • Podczas rozprawy sądowej lekarz również ma prawo do zadawania pytań. Ma to duże znaczenie z uwagi na jego wiedzę specjalistyczną. 
  • Tak samo, jak pacjent, lekarz również ma prawo do ustalenia obrońcy,
  • Lekarz ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez sąd.

Jak długo można wszcząć postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd lekarski?

Zgodnie z prawem, pacjent ma na to 3 lata od momentu wystąpienia pogorszenia stanu zdrowia, skutkującego niewłaściwym leczeniem. Oznacza to, że nawet jeśli od momentu zakończenia leczenia minęło np. 5 lat i dopiero po tym czasie pacjent doświadczy pogorszenia stanu zdrowia, to od tej chwili ma dodatkowe 3 lata na walkę o swoje prawa.
Nie jest oczywiście tak, że wystarczy sam fakt oskarżenia lekarza, by zapadł niekorzystny dla niego wyrok i nie miał on prawa do obrony. Tak jak wyjaśniamy powyżej, lekarz również ma możliwości działania, w których wsparcia mogą udzielić adwokaci specjalizujący się w tych zagadnieniach.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.