Jak zostać adwokatem – krok po kroku

Droga do zawodu adwokata jest dosyć długa i trudna, zatem zastanów się dobrze, wybierając tę ścieżkę. Aby móc pracować w zawodzie, nie wystarczą jedynie pięcioletnie studia. W poniższym artykule przedstawiamy etapy edukacji, przez które musisz przejść, zanim zaczniesz działać w zawodzie. 

Jak wygląda droga do kariery adwokata?

Studia prawnicze

Pierwszym krokiem jest ukończenie trwających 5 lat studiów prawniczych. W obiegowej opinii składają się one z wielu żmudnych przedmiotów oraz konieczności uczenia się przepisów prawa na pamięć. Mogą zdarzać się takie przypadki, lecz na ogół najważniejsze podczas studiów prawniczych jest prawidłowe rozumienie mechanizmów rządzących przepisami prawnymi oraz pojęcie istoty działalności najważniejszych instytucji.

Egzamin na aplikację adwokacką

Aplikacja zaczyna się od zdania egzaminu, w którym można uzyskać aż 150 punktów. Próg zaliczeniowy zaczyna się od 100 punktów, zatem margines błędu jest dosyć duży. Podczas egzaminu pojawiają się pytania zamknięte, w których dostępne są 3 warianty odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Podejście do egzaminu jest płatne i w 2021 roku kosztowało 1125 zł.

Aplikacja adwokacka

Pierwszy rok

Na początku aplikant musi znaleźć patrona, który będzie sprawował nad nim opiekę merytoryczną i każdego roku pisał sprawozdanie z jego działań. Warto postarać się o to, by patron był osobą, którą aplikant będzie darzył szacunkiem, sympatią i zaufaniem, dlatego że jego zmiana jest trudna i możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W czasie tego roku trzeba też uzyskać pozwolenie na podjęcie pracy lub założenie działalności gospodarczej.

Co się zaś tyczy zajęć, na pierwszym roku aplikant zajmuje się aspektami związanymi z prawem karnym i postępowaniem w tym zakresie, a także odbywa wiosenne praktyki w sądzie oraz jesienne praktyki w prokuraturze. Na koniec aplikanta czeka egzamin z zakresu etyki zawodu adwokata, ustroju sądów powszechnych, a także historii adwokatury.

Drugi rok

Podczas trwania drugiego roku na aplikanta czekają zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania w tym zakresie, a także konkurs krasomówczy (obowiązkowy). Polega on na wygłoszeniu mowy na podstawie kazusu.

Trzeci rok

W tym roku aplikacji istotne są m.in. zagadnienia związane z prawem handlowym, umowami, a także procedurami sądowo-administracyjnymi. Trzeci rok aplikacji adwokackiej kończy się egzaminem zawodowym. Egzamin ten trwa 4 dni i dzieli się na 5 części, obejmujących: prawo karne, cywilne, gospodarcze, administracyjne, a także zasady związane z etyką wykonywania zawodu.

Wpis na listę adwokatów

Jest to niemalże ostatni krok na drodze ku posadzie adwokata. Wniosek o wpisanie na listę adwokata należy złożyć do okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce złożenia wniosku o dokonanie wpisu

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o wpis?

Dużo zależy od indywidualnej sytuacji, dlatego też niżej wymienione dokumenty nie będą dotyczyły wszystkich aplikantów w każdym przypadku. Niemniej jednak można wymienić m.in. takie dokumenty, jak:

  • zaświadczenie o niekaralności, wystawione najwcześniej miesiąc wstecz,
  • oświadczenie o ujawnianiu informacji zawartych w dokumentach bezpieczeństwa, pochodzących z lat 1944-1990 (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.),
  • umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna wraz z określeniem zakresu obowiązków i oświadczenie o złożeniu deklaracji do US,
  • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych,
  • zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.

Jeśli w ciągu 30 dni od daty doręczenia złożonych dokumentów Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu, wówczas wpis na listę adwokatów można uznać za dokonany.

Na koniec pozostaje już tylko wyznaczyć siedzibę pracy zawodowej i powiadomić o tym okręgową radę adwokacką w ciągu 30 dni. Każdy z naszych adwokatów ze Szczecina przeszedł taką właśnie drogę, aby móc służyć Państwu swoim wsparciem. 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.