Jak wygląda mediacja sądowa?

Mediacja jest próbą ugodowego rozstrzygnięcia konfliktu na drodze znalezienia rozwiązania, jakie będzie korzystne dla każdej ze stron sporu. Mediator, jako osoba trzecia jest osobą bezstronną, mającą za zadanie łagodzić powstające napięcia i w razie potrzeby sugerować możliwe rozstrzygnięcia sporu.

Po co jest mediacja?

Warto pamiętać o podstawowej zasadzie dotyczącej mediacji – nie służy ona ustaleniu winnego. Jej głównym celem jest wypracowanie rozsądnego kompromisu, jaki będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Obie strony biorące udział w mediacji mają równą pozycję i nie ma możliwości narzucania im zdania przez osobę postronną.

Ile trwa mediacja przy rozwodzie?

Rozwód to jedna z sytuacji, jakiej na ogół towarzyszy ogrom emocji. Czasem jednak strony starają się jeszcze dojść do porozumienia, choć mogą nie być w stanie dokonać tego samodzielnie. Wówczas nieoceniona jest pomoc mediatora. Zasadą umożliwiającą skorzystanie z pomocy mediatora jest dowolność obu stron sporu, warto tutaj jednak zaznaczyć, że również sąd może skierować strony na mediację, jeśli pojawiają się widoki na uratowanie małżeństwa.

Zakłada się, że maksymalny czas trwania mediacji nie powinien przekraczać trzech miesięcy, możliwe jest jednak przedłużenie tego czasu na wniosek stron lub w wyniku zaistnienia ważnych okoliczności, a także w przypadku, gdy pojawiają się widoki na rozwiązanie konfliktu.

Jak wygląda mediacja o alimenty?

Mediacja o alimenty może zostać przeprowadzona na dowolnym etapie postępowania, na wniosek każdej ze stron, przy czym, jeśli to sąd skieruje sprawę do mediacji, będzie ona przeprowadzona odpłatnie zgodnie ze stawkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Skorzystanie z mediacji nie wymaga od stron przedkładania dowodów na swoją rację, dzięki czemu może pomóc w znacznie szybszym rozwiązaniu sprawy. Dodatkowym plusem mediacji o alimenty jest jej nieformalna atmosfera i pełna dyskrecja. Mediator nie ma możliwości wykorzystać zebranych w trakcie rozmów informacji przed sądem jako świadek którejkolwiek ze stron.

Po zakończeniu mediacji mediator sporządza ugodę na piśmie, którą następnie zatwierdzają obie strony, a po zatwierdzaniu ugoda zostaje przedstawiona przed sądem i po jej zatwierdzeniu nabiera ważności orzeczenia sądowego i ma moc wykonawczą.

Chcesz złożyć wniosek o alimenty? Pomoże Ci w tym nasz adwokat ze Szczecina!

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda mediacja w sprawie karnej?

W tym przypadku mediacja ma nieco inny charakter. Stwarza ona okazję do tego, by poszkodowany mógł wyrazić swoje odczucia związane ze sprawą i opisać poniesione szkody, a także przedstawić oczekiwania, jakie ma wobec sprawcy. Z kolei dla sprawcy jest to okazja do wzięcia na siebie odpowiedzialności związanej z dokonanym czynem oraz zobowiązania się do podjęcia działań z nią związanych. Mediacja w sprawach karnych przynosi też korzyści oskarżonemu. Daje ona szansę m.in. na łagodniejsze potraktowanie przez sąd, a także zmniejszenia wydatków związanych z przeprowadzaniem postępowania karnego.

Ile kosztuje mediacja?

Na wstępie warto podkreślić, że koszty mediacji rozkładają się równo na obie strony. W sprawach związanych z prawami do majątku, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% jego wartości, przy czym nie może to być kwota niższa niż 150 zł i wyższa niż 2000 zł za całość przeprowadzonej sprawy.

Jeśli jednak mowa o mediacjach na temat praw do majątku, którego wartość jest nieznana lub w sprawach niezwiązanych z podziałem majątku, wówczas koszty mediacji wynoszą 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde kolejne, przy czym łączna suma nie powinna być większa niż 450 zł.

Czy warto skorzystać z mediacji?

Mediacja zawsze będzie rozsądną propozycją w sytuacji, gdy pojawia się nadzieja np. na uratowanie związku małżeńskiego lub omówienia wymagają sprawy, których rozstrzyganie na sali sądowej bardzo mocno wydłużyłoby postępowanie. Mediacja nie wymaga przedstawiania dowodów, a do tego odbywa się w pełnej poufności i nie ma możliwości wykorzystania mediatora jako świadka jednej ze stron. Jest to osoba obiektywna, bezstronna, która może skutecznie pomóc w osiągnięciu rozsądnego porozumienia.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.