Wspólne mieszkanie a podział majątku

Podział majątku to jedna z najważniejszych kwestii przy rozwodzie, często wręcz najtrudniejszych, jeśli do rozstania dochodzi w wyniku konfliktu. Po rozwodzie małżonkowie zwykle dzielą majątek, który udało im się zgromadzić po ślubie, w tym przede wszystkim wspólne mieszkanie. Z doświadczeń naszej kancelarii adwokackiej ze Szczecina doskonale wiemy, że przy sprawach rozwodowych właśnie wspólne nieruchomości budzą zwykle najwięcej kontrowersji. Podział majątku, a więc również i wspólnego mieszkania, może nastąpić na kilka sposobów. Poniżej przedstawimy najczęściej praktykowane rozwiązania.

Wspólność majątkowa w małżeństwie

Na początku warto skupić się przede wszystkim na kwestii wspólnoty majątkowej w małżeństwie. Jeśli małżonkowie nie podpisali przed zawarciem związku intercyzy przedmałżeńskiej, obowiązuje ich współwłasność majątkowa. Oznacza to, że majątek obu stron dzielimy na: wspólny i osobisty. W skład majątku wspólnego wchodzą m.in. wynagrodzenia za pracę (w tym dochody z umowy zlecenia), przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego (nawet, jeśli zaliczany jest on do majątku osobistego, np. czynsz z tytułu najmu mieszkania), środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych małżeństwa. Również mieszkanie traktowane jest jako wspólność majątkowa. W wyniku rozwodu lub sądowego orzeczenia separacji dochodzi do rozdzielności majątkowej, która dotyczyć może również mieszkania.

Mieszkanie nie zawsze zaliczane jest do wspólnego majątku małżonków

Od razu trzeba przy tym zaznaczyć, że mieszkanie nie zawsze zaliczane jest do wspólnego majątku małżonków. Niekiedy nieruchomość stanowi własność majątkową tylko jednego z nich. Dzieje się tak wtedy, gdy została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego w ramach kupna, na drodze spadku, darowizny lub zapisu. W takich przypadkach po rozwodzie mieszkanie nie musi podlegać podziałowi i nadal będzie należeć wyłącznie do jednego małżonka.

3 podstawowe sposoby podziału wspólnego mieszkania

Możemy wyróżnić trzy podstawowe sposoby podziału wspólnego mieszkania, które znajdują zastosowanie bez względu na to, która ze stron została uznana za winną rozwodu bądź separacji.

  • Sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej kwoty. Taka forma podziału może zostać zasądzona w orzeczeniu sądowym. Jest to rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy żadna ze stron nie jest w stanie spłacić drugiego małżonka. Sprzedaż mieszkania następuje jednak w toku postępowania egzekucyjnego, a komornik sprzedaje nieruchomość podczas licytacji, dlatego ta forma nie zawsze jest korzystna dla byłych małżonków.
  • Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków. W takim przypadku mieszkanie przyznawane jest jednemu z małżonków, który jednak jest zobligowany do spłaty drugiej ze stron. Oczywiście spłata może następować w ratach lub w całości – w zależności od ustaleń. Jeśli strony dojdą do porozumienia, forma spłaty jest regulowana potwierdzeniem notarialnym. Jeśli jednak takiego porozumienia nie będzie, rozstrzygnięciem tej kwestii zajmie się sąd.
  • Podział mieszkania na dwie części. Ta forma jest rzadko praktykowana ze względu na fakt, że w większości przypadków nie ma możliwości dokonania fizycznego podziału mieszkania. Wyjątkiem są domy jednorodzinne, w których można zastosować podział lokalu na dwie odrębne części mieszkalne. Jednak w większości przypadków byli małżonkowie nie są skorzy do mieszkania ze sobą “pod wspólnym dachem”.

Jak najkorzystniej rozwiązać kwestię wspólnego mieszkania po rozwodzie?

Najkorzystniej (również pod względem finansowym) dokonać podziału majątku jeszcze przed rozprawą sądową. Niezbędne do tego będzie uzyskanie rozdzielności majątkowej (co odbywa się bez wnoszenia sprawy do sądu). Podział mieszkania na mocy aktu notarialnego to znacznie łatwiejsze, szybsze i mniej kosztowne dla obu stron rozwiązanie. Oczywiście decyzja o tym musi być obustronna, dlatego, chociaż jest bardzo rozsądna opcja, to jednak w przypadku skonfliktowanych małżeństw bywa trudna do zrealizowania. W takich przypadkach jednak mieszkanie może być podzielone równo między małżonkami lub zgodnie z innym sposobem podziału ustalonym przez obie strony.

 

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.