Upadłość konsumencka. Kiedy można ją ogłosić?

Niestabilne czasy, liczne zobowiązania pieniężne, w tym kredyty i długi, problemy z płynnością finansową spowodowane utratą pracy bądź nieszczęśliwym wypadkiem stanowią jedne z najczęstszych przyczyn upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przeznaczonym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Przeprowadza się ją w celu oddłużenia konsumentów z części lub całości ich zadłużenia – następuje redukcja bądź umorzenie zaciągniętych przez nich zobowiązań finansowych. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka obejmuje jedynie długi powstałe przed jej ogłoszeniem. Poniżej wyjaśniamy, kiedy można ją ogłosić.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby, do których zadłużenia doprowadziły niezależne od nich przyczyny takie jak ciężka choroba lub znaczny uszczerbek na zdrowiu, oraz te dążące do niej celowo (jednak w ich przypadku spłata zobowiązania musi nastąpić w okresie od 36 miesięcy do 7 lat, a na etapie postępowania sądowego sąd może zrezygnować z ich oddłużenia, jeśli stwierdzi, że doprowadziły się do stanu bankructwa umyślnie). Niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność – konsument staje się niewypłacalny w sytuacji, kiedy jego miesięczne wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem oraz spłatą zobowiązań finansowych, osoba ta z braku pieniędzy przestaje uiszczać opłaty za mieszkanie, prąd, wodę i tym podobne.

Obecnie upadłość konsumencką reguluje nowelizacja prawa upadłościowego z 30 sierpnia 2019 roku. Przepisy te weszły w życie z dniem 24 marca 2020 roku. Od wskazanej daty osoba pragnąca ogłosić upadłość konsumencką nie musi już podawać powodów swojej niewypłacalności, może ponadto wnioskować o zawarcie ugody z wierzycielem – jeśli do niej dojdzie, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu staje się zbędne. Przy czym całkowite umorzenie zadłużenia jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, a fakt ten zostanie udowodniony w trakcie postępowania sądowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma miejsce w sądzie, dlatego w celu jej przeprowadzenia należy podjąć odpowiednie kroki prawne. Wniosek do sądu może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, przy czym jego złożeniu musi towarzyszyć uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. W toku postępowania sądowego trzeba dowieść, że osoba zadłużona jest niewypłacalna. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Szczecinie specjalizuje się między innymi w sprawach upadłościowych. Naszym klientom pomagamy przygotować, a następnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości finansowej oraz skomplementować dokumenty potwierdzające niemożność spłaty zaciągniętych długów.

Ostatnia z wymienionych czynności jest niezwykle istotna, ponieważ sąd podczas rozprawy zdecyduje, czy i w jakim zakresie długi zostaną umorzone. W przypadku ich częściowego umorzenia sąd ustali plan spłaty pozostałych zobowiązań finansowych bądź nakaże sprzedaż mienia osoby zadłużonej, w tym mieszkania, samochodu oraz innych wartościowych aktywów. Warto pamiętać, że upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu, ale nie szybciej niż 10 lat po przeprowadzeniu poprzedniej.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.