Upadłość konsumencka bez majątku – jak długo trwa?

W sytuacji, kiedy spirala zadłużenia rośnie, a długi stają się niemożliwe do spłacenia, wówczas wiele osób decyduje się ogłosić bankructwo. Upadłość konsumencka to rozwiązanie stworzone z myślą o wszystkich osobach, które mają trudności w uregulowaniu swoich zobowiązań finansowych. W wielu przypadkach upadłość okazuje się najlepszym wyjściem. Co ważne, aby starać się o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie musi posiadać majątku.

Upadłość konsumencka bez majątku 2022 – co oznacza to pojęcie?

Prawo upadłościowe określa, że upadłość konsumencka to procedura, w której dopuszczalne jest ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, dzięki czemu określana jest mianem „konsumenta”. Upadłość konsumencka wiąże się z unieważnieniem lub spłatą na korzystniejszych warunkach wybranych bądź wszystkich zobowiązań finansowych. Innymi słowy, dłużnik ma szanse na spłatę długów lub całkowite ich umorzenie. Jednak, aby to było możliwe, konieczne jest przejście przez proces sądowy. Co ważne, o upadłość bez majątku mogą starać się także osoby, które same doprowadziły do swej niewypłacalności. A co w przypadku emerytów?

Upadłość konsumencka emeryta bez majątku

Polskie prawo nie zabrania złożenia wniosku o upadłość konsumencką emerytom. Cały proces przebiega identycznie jak w przypadku osób zatrudnionych lub bezrobotnych. Co ważne, syndyk może zająć część świadczenia emerytalnego. Wysokość kwoty wolnej od egzekucji wynosi 825 zł. Jednak emeryt nie może nią dobrowolnie zarządzać. Pieniądze te muszą być wykorzystane na produkty pierwszej potrzeby, w innym wypadku musi mieć zgodę sądu.

Zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? 

Uzyskaj pomoc naszych adwokatów ze Szczecina

Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez utraty majątku?

W sytuacji, kiedy dłużnik dysponuje nieruchomościami, ruchomościami bądź wartościami, które można spieniężyć, wówczas będą one wchodzić w tzw. masę upadłości. Zadaniem syndyka będzie sprzedaż danych aktywów. Uzyskane środki finansowe zostaną rozdysponowane na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę wierzycieli w drodze podziału.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość bez majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich występuje w sytuacji, kiedy dłużnik jest niewypłacalny – oznacza to, że od co najmniej 3 miesięcy nie ma możliwości regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Drugim warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej, czyli dłużnikiem jest osoba fizyczna (nie przedsiębiorca). Kiedy wymienione warunki zostają spełnione, wówczas można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, nie wykazując w nim żadnych składników majątku. Prawidłowo sporządzone pismo należy złożyć w sądzie właściwym do miejsca zamieszkania dłużnika. W dalszej kolejności odbywa się posiedzenie sądu.

W sytuacji, kiedy konsument nie dysponuje żadnym majątkiem, wówczas postępowanie nieco różni się od standardowej procedury. W trakcie posiedzenia sędzia wyznacza syndyka, którego zadaniem jest dokładna analiza stanu majątkowego dłużnika. Mowa tutaj o sprawdzeniu, czy dana osoba może posiadać coś, co mogłoby stać się masą upadłościową. Jeżeli konsument faktycznie nie posiada żadnych nieruchomości bądź wartościowych rzeczy, wówczas etap likwidacji majątku zostaje pominięty. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy dłużnik osiąga jakieś dochody, wówczas ich część może być przeznaczona przez syndyka na spłatę zobowiązań. Na koniec sąd ustala czy dana osoba w przyszłości będzie miała możliwość spłacić swoje zobowiązania. Jeśli nie, to sąd umorzy w całości zadłużenie.

Jak długo trwa procedura upadłości konsumenckiej bez majątku?

Upadłość konsumencka składa się z poszczególnych etapów:

  1. Posiedzenie, na którym sąd zapoznaje się z wnioskiem i dokumentacją.
  2. Procedura z udziałem syndyka.
  3. Ewentualne wykonanie plany dotyczącego spłaty wierzycieli.

Pierwszy etap trwa najczęściej od 2 do 4 miesięcy. Jednak w praktyce od wpłynięcia wniosku do czasu wydania decyzji przez sąd mija zazwyczaj 3 miesiące. Drugi trwa do 6 miesięcy, ale w sytuacji, kiedy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, wówczas procedura jest znacznie krótsza. Z kolei trzeci etap może trwać od 1 do 36 miesięcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku jest możliwe. Dodatkowo cała procedura przebiega sprawniej niż w przypadku osób posiadających nieruchomości i ruchomości, które można spieniężyć na poczet spłaty zobowiązań. Co więcej, w wielu przypadkach, upadłość konsumencka jest jednym z najlepszych rozwiązań.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.