W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Telefon 601867542

Telefon 918203303

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Co składa się na umowę deweloperską?

Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do zbudowania i sprzedaży lokalu, a następnie do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia jego własności na nabywcę. Sporządzana jest pod postacią aktu notarialnego, a zabezpiecza ją tzw. ustawa deweloperska, czyli Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Co powinna zawierać prawidłowa umowa deweloperska?

Wymogi dotyczące zawartości umowy deweloperskiej definiowane są w art. 22 wymienionej ustawy. Powinna ona obejmować:

 1. Dane określające strony umowy;
 2. Data i miejsce podpisania umowy;
 3. Cena zakupu nieruchomości, zawierająca podatek VAT - umowa powinna ponadto precyzować, czy w wartość lokalu wliczona jest cena jego części składowych, takich jak np. chodnik czy balkon. Należy przy tym pamiętać, że cena uwzględniona w umowie może zostać z zasady zmieniona wyłącznie za przyzwoleniem stron, choć możliwe jest zawarcie w dokumencie zapisu pozwalającego deweloperowi na jej podniesienie przy jednoczesnej gwarancji prawa klienta do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów;
 4. Informacje dotyczące wysokości odsetek oraz kar umownych dla stron przy jednoczesnym dopilnowaniu, by wysokość odsetek na rzecz dewelopera nie przewyższała kar umownych przewidzianych dla nabywcy;
 5. Termin przeniesienia praw do nieruchomości na nabywcę;
 6. Wysokość oraz warunki regulujące dokonywanie przez nabywcę opłat na rzecz dewelopera;
 7. Informacje dotyczące nieruchomości, obejmujące m.in. jej stan prawny, określenie właściciela lub użytkownika wieczystego, a także wszelkie ewentualne służebności oraz obciążenia;
 8. Informacje dotyczące powierzchni, położenia oraz istotnych właściwości budynku, jak np. liczba pięter;
 9. Określenie sposobu pomiaru powierzchni nieruchomości - najczęściej w formie opisu metody pomiaru;
 10. W przypadku mieszkania, informacje dotyczące jego położenia w budynku, a także rozkładu pomieszczeń oraz zakresu prac wykończeniowych uwzględnionych w umowie;
 11. Numer pozwolenia na budowę i dane jednostki wydającej;
 12. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji;
 13. Informacje dotyczące warunków odstąpienia od umowy zgodnie z art. 29 ustawy deweloperskiej oraz warunków zwrotu świadczeń wniesionych przez nabywcę w przypadku zajścia tejże;
 14. Oświadczenie nabywcy o przyjęciu i zapoznaniu się z treścią prospektu informacyjnego oraz jego załączników;
 15. Informacje odnośnie terminu i sposobu powiadomienia nabywcy o odbiorze domu lub lokalu;
 16. O ile lokal mieszkalny jest obciążony - informacje odnośnie zgody wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności po uiszczeniu pełnej kwoty przez nabywcę. Informacje mogą również dotyczyć przeniesieniu części własności wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości przeznaczonej do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - również po uiszczeniu pełnej kwoty przez nabywcę. Zapis może również zawierać informację o braku udzielenia zgody lub o zgodzie wierzyciela na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości razem z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość na nabywcę;
 17. Zobowiązanie dewelopera do ukończenia budowy, wyodrębnienia lokalu mieszkaniowego oraz przeniesienia na nabywcę praw jego własności oraz innych praw umożliwiających korzystanie z niego. Zapis może też mówić o przeniesieniu na nabywcę własności nieruchomości razem z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego będącego odrębną nieruchomością. Może również informować o przeniesieniu części własności nieruchomości razem z prawem do wyłącznego z niej korzystania.

Nasi adwokaci ze Szczecina przeanalizują Twoją umowę deweloperską i sprawdzą, czy wszystko jest w porządku!

Zadzwoń i uzyskaj pomoc od naszych adwokatów

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów

Siedziba Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie

   ul. Staromłyńska 20/3 (Pl. Orła Białego)
          70-561 Szczecin

   601 867 542
   91 820 33 03

  +48 91 820 26 13

   lukasz.weglowski@wp.pl
   lukasz@weglowski.com.pl

  Godziny otwarcia: pn-pt 9.00 - 17.00

Filia w Kamieniu Pomorskim

   ul. Mieszka I 1/1c
           72-400 Kamień Pomorski

   601 867 542
   91 820 33 03

   91 820 26 13

   lukasz.weglowski@wp.pl
   lukasz@weglowski.com.pl

   Dyżur w każdy czwartek od godz. 15.00 do godz. 18.00

           Więcej informacji: Filia w Kamieniu Pomorskim