strony internetowe szczecin adwokat szczecin
adwokat
logo
ikony

PRAWO RODZINNE – KANCELARIA ADWOKACKA

Prawo rodzinne, nazywane inaczej prawem familijnym to gałąź prawa regulująca stosunki majątkowe i osobiste wynikające z zawarcia małżeństwa, stosunków między rodzicami a dziećmi, a także innych stopni pokrewieństwa i powinowactwa.

Kancelaria Adwokacka Łukasza Węgłowskiego pomaga w rozwiązywaniu kwestii dotyczących rozwodów i separacji, kwestii alimentacyjnych, a także sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, świadcząc kompleksową obsługę prawną oraz udzielając porad prawnych. Służymy też doradztwem w innych delikatnych sprawach, takich jak ustalenie ojcostwa, rozdzielnictwo majątkowe czy postępowanie adopcyjne.

Szczegółowy zakres usług kancelarii adwokackiej – prawo rodzinne

Sprawy dotyczące rozwodu/separacji:

wypunktowania bez zmian

Alimenty:

Władza rodzicielska:

Kontakty z dzieckiem:

Inne sprawy między rodzicami a dziećmi:

Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

podpis adwokata