strony internetowe szczecin adwokat szczecin
adwokat
logo
ikony

PRAWO KARNE

Prawo karne to zbiór przepisów dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej człowieka, za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

W ramach pomocy prawnej dotyczącej prawa karnego, zajmujemy się obroną osób podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu przed policją, prokuratorem i sądami powszechnymi. Uczestniczymy w sprawach o: zabójstwo, handel narkotykami, uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, paserkę, rozbój, kradzież, kradzież rozbójniczą, bójkę, pobicie, handel ludźmi, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, groźby i znęcanie się, sprawy o wykroczenia i inne.

W zakres naszego wsparcia wchodzi:

podpis adwokata